Nickerie.Net, woensdag 22 maart 2017


Beerput bij EBS opengetrokken

22/03/2017

PARAMARIBO - De schorsing van directeur Rabin Parmessar bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), was een onvermijdelijk gevolg van een reeks gebeurtenissen bij het staatsbedrijf. De malversaties, het omzeilen van de raad van commissarissen, het doen van dubieuze aankopen zijn nog maar een klein deel van de beerput. Dat hij een prominent lid is van de NDP heeft de raad niet ervan weerhouden maatregelen tegen hem te treffen. Overigens blijkt zelf de top van de NDP behoorlijk te zijn geschrokken van deze informatie. De bronnen vermelden met alle stelligheid dat Parmessar zeker niet terugkeert bij de EBS.

Rabin Parmessar.Rabin Parmessar. Foto: dWT Archief

In een brief van 3 maart aan alle directieleden heeft president -commissaris Patrick Peneux, letterlijk geschreven, het nu beu te zijn elke keer weer voor de gek te worden gehouden met incorrecte informatie. In die brief maakt hij bekend dat er een ernstige vertrouwenscrises is met delen van de directie en dat de rvc respectloos wordt behandeld.

In weer andere correspondentie blijkt dat Parmessar tegen het advies van de raad in, het contract bedrijf UCC dat jarenlang een werkrelatie heeft met de EBS van de een op de andere dag aan de kant heeft gezet en het bedrijf Surzwam in de arm heeft genomen.

In weer een ander geval heeft de EBS-directeur een lening van 60 miljoen US dollar van de Caribische ontwikkelingsbank (CDB) aan de EBS bijna verspeeld. Parmessar stelde zich op het standpunt dat het geld naar de EBS moest worden overgemaakt zonder enige verdere bemoeienis van de CDB. Waarschuwingen van de EBS-bedrijfsjurist dat die kwestie eerst naar de raad moest, werden door Parmessar afgewimpeld. De CDB heeft intussen laten weten dat de lening onder deze omstandigheden wordt aangehouden.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dWT 22-02-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics