Nickerie.Net, vrijdag 24 maart 2017


Gewezen minister Jennifer van Dijk-Silos geeft inzage in brief Hof van Justitie: de president heeft gelogen!

Jennifer van Dijk-Silos, ex-minister van Justitie en Politie, vindt dat de samenleving recht heeft om inzage te hebben in de brief van het Hof van Justitie. Nergens uit het schrijven blijkt dat de rechterlijke macht het vertrouwen in haar heeft opgezegd. Zij heeft eerder aangegeven niet op de hoogte te zijn geweest van de inhoud, totdat zij de brief tijdens een onderhoud met president Desi Bouterse onder ogen kreeg.

fotoUit de agenda van het ministerie van Justitie en Politie blijkt dat de brief van het Hof van Justitie op 20 maart binnen is gekomen.

Het Hof van Justitie heeft de president en de minister, inhoudelijk een identieke brief geschreven. "Na rijp beraad zijn wij tot de conclusie gekomen dat communicatie en samenwerking met u geen effect sorteren in de verbetering van de dienstverlening van de rechterlijke organisatie en de Rechterlijke Macht met rechtspraak belast en uiteindelijk het belang van de rechtzoekende niet dienen. Wellicht ten overvloede benadrukken wij dat het noodzakelijk is dat in deze verbetering komt," schrijft het Hof van Justitie.

Van Dijk-Silos merkt tegenover Starnieuws op dat uit deze alinea duidelijk blijkt dat het Hof verbetering van de communicatie wilde. De president heeft haar aangegeven dat het Hof het vertrouwen in de minister heeft opgezegd. "Dat staat niet in de brief, dus er zijn andere zaken die een rol gespeeld hebben," concludeert Van Dijk-Silos. Zij heeft tijdens het onderhoud de brief ontkracht. Bovendien heeft de president met het Hof, de procureur-generaal en raadsadviseurs, overleg gepleegd, maar haar mening niet gevraagd over de brief. Zij heeft zich niet kunnen verweren, want in het onderhoud had de president zijn standpunt al bepaald en haar gevraagd te bedanken als minister. Van Dijk-Silos stelde dat zij dan maar bedankt moest worden, want op basis van de brief was ze niet van plan een bedankbrief te schrijven. Intussen is haar eervol ontslag verleend door de president.

Het Hof deelde de minister mee dat de president in kennis is gesteld van zaken met het doel om op structurele wijze verbetering te brengen in het overleg evenals in de besluitvorming over beleids- en operationele aangelegenheden over de rechterlijke organisatie en de rechterlijke macht met rechtspraak belast.

Het schrijven gedateerd 16 maart is pas op 20 maart op het ministerie bezorgd. Zij was die dag in de Raad van Ministers en heeft pas op 21 maart inzage gekregen in de brief, nadat zij al was bedankt door de president. Dit blijkt ook uit de agenda van inkomen stukken op het ministerie.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS/ Fos Netwerk 24-03-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics