Nickerie.Net, donderdag 23 maart 2017


Wayne Telgt over ontslag minister JusPol: Te yu e nyan nanga didibri, yu mus’ abi langa forku

Een levensles die velen van ons hebben meegekregen van ouderen is dat je waakzaam moet zijn wanneer je met onbetrouwbare mensen omgaat. En toch vergeten velen dit uit hebzucht of denken ze slimmer dan de vos te zijn? Of misschien gaat het bij sommigen daadwerkelijk om het werken voor het land.

Het doek is voor de zoveelste keer gevallen, nu voor de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos. De president geeft hiervoor een reden die ik met velen in twijfel trek. In kringen rond de president worden verschillende redenen aangedragen: de rechterlijke macht die ontevreden is over haar besluit om de beveiliging van de officieren van justitie bij het Openbaar Ministerie in te trekken, alsmede haar falend beleid om de criminaliteit te beteugelen. De eerlijkheid gebied mij wel aan te geven dat ik mevrouw Jennifer van Dijk-Silos wel vaker naar budget heb horen vragen, en tja met weinig geld kom je ook niet ver, maar goed. Het meest in het oog springend zou het argument van het toelaten van vertegenwoordigers van de Drugs Enforcement Agency in Suriname zijn.

fotoVriend en vijand zijn overigens van mening dat Van Dijk-Silos zich in haar rol als advocaat en minister bijzonder heeft ingezet voor de persoon Bouterse. Haar loyaliteit ging zelfs zover dat ze de functie van minister en advocaat niet strikt gescheiden kon houden.

Verrassend is dat zij vrijwel direct is bedankt vanwege een brief van de rechterlijke macht, terwijl volgens de informatie door haar verstrekt zij met argumenten de zaken in het schrijven aangehaald, heeft kunnen weerleggen. Bovendien zegt zij dat nergens in dit schrijven is opgenomen dat werken met haar onmogelijk werd geacht. Terecht kan dan de conclusie getrokken worden dat aan dit ontslag andere beweegredenen ten grondslag liggen.

Wie had dat gedacht? Het gaat immers om een minister die super loyaal was aan haar president. Zoals zij het standpunt over het stopzetten van het 8 decemberstrafproces volgens artikel 148 van de Grondwet, waarvan gezegd wordt dat het een uitvinding van haar zelf was, heeft verdedigd, is eenieder nog vers in het geheugen. Tegen beter weten in heeft ze ons proberen wijs te maken dat indien het strafproces voortgang zou vinden en Bouterse veroordeeld zou worden er onrust zou ontstaan in ons mooi en vredig Suriname.

Het zwaard van Damocles hangt nog steeds boven het hoofd van de president die ze met hand en tand heeft willen beschermen. Het oordeel over haar is geveld; ze moet hangen. En dan nog op een wijze die als je het mij vraagt niet netjes of zelfs eerlijk is. Is deze stap van de president er een geweest om het Hof van Justitie aan zijn zijde te krijgen? Denkt hij dat hierdoor het vonnis over de 8 decembermoorden in zijn voordeel zal vallen? Van Dijk-Silos heeft het geprobeerd, evenwel zonder succes.

Dan kom ik op een andere wijze les van onze bigi sma’s: “Een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken.” Laat dit een waarschuwing zijn voor degenen die staan te popelen om de post van minister op Justitie en Politie te over te nemen. Toen Bouterse met de realiteit geconfronteerd werd en moest kiezen tussen Mr. Dr. Jennifer van Dijk-Silos en het Hof dat vonnis moet wijzen in het 8 decemberstrafproces, dropte hij haar als een hete aardappel.

Ik hoop dat nu het Hof zijn zin gehad heeft, hij zoals wij dat van hem verwachten doorgaat met rechtspreken waar recht RECHT is. Doet hij dat niet, zullen velen de ex-minister van Justitie moeten geloven dat er corrupte onderdelen zijn binnen de rechtspraak. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. 'Te yu e nyan nanga didibri, yu mus’ abi langa forku'.

Wayne Telgt

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 23-03-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics