Nickerie.Net, maandag 03 april 2017


Kalloe: “Verhoging brandstofprijs zware klap voor agrarische sector”

“De verhoging van de brandstofprijs is een zware klap voor de agrarische sector. Daarnaast zorgt de stijging van de wisselkoersen ervoor dat alle inputs (zoals kunstmest en chemicaliën) enorm zijn gestegen. Die zware klap moeten ook de agrariërs incasseren!”, zegt de VHP-parlementariër Jitendra Kalloe in gesprek met Dagblad Suriname. Kalloe merkt op dat de investeringsrentes van de diverse bankinstellingen ook de pan zijn uitgevlogen, evenals de verzekeringspremies, met alle gevolgen van dien. “De rentes van nu zijn tussen de 22% en 24%.” Het parlementslid vraagt zich af hoe de agrarische sector verbeterd en uitgebreid kan worden onder deze omstandigheden.

VHP-parlementariër Jitendra Kalloe

“In de afgelopen seizoenen hebben wij honderden rijstboeren gehad die hun arealen niet hebben kunnen beplanten. Deze agrariërs staan bovendien niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF).” Hierdoor heeft men geen overzicht hoeveel agrariërs momenteel actief zijn. Indien de overheid niet spoedig ingrijpt, zal er een zware terugval merkbaar zijn binnen de productiesector. “Als men niet kan produceren, van waar zal de overheid de government take verhalen?” Dit creëert bovendien kartelvorming, beklemtoont Kalloe. “Bij kartelvorming faciliteert de regering kleine groepen, zodat zij onder andere zeggenschap krijgen met betrekking tot het verhogen van prijzen van goederen en diensten.”

Kalloe vindt dat de overheid vrijstelling op de verhoogde brandstoftarieven moet geven aan de agrariërs. “In Guyana subsidieert de overheid de agrarische sector. Ook worden de agrariërs in de gelegenheid gesteld om zonder invoerrechten landbouwmiddelen te importeren. Waarom kan dit niet in Suriname?” Het parlementslid gaf te kennen dat rijst een product is dat altijd afzet heeft. Daarom is het noodzakelijk om deze sector te stimuleren. Voor het uitbreiden van de arealen is het van belang dat er goede infrastructuur aanwezig is. De meeste wegen in het district Nickerie verkeren namelijk in deplorabele staat.

KSR

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 03-04-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics