Nickerie.Net, dinsdag 04 april 2017


Sewcharan: Het volk mag de regering afzetten

Ik heb op 22 oktober en 8 december 2016 twee artikelen gepubliceerd met de titels: De (politieke) macht van het volk van Suriname en: Het spanningsveld tussen vertegenwoordigende en verantwoordelijke politiek van DNA-leden. U kunt van beide artikelen ook kennis nemen op de Facebook-pagina van Stichting voor de Rechtsorde in Suriname (SRiS).

Ik had in het eerste artikel aangekondigd mijn mening te zullen geven over de vraag of het Surinaamse volk een gekozen president kan afzetten. In die periode waren er namelijk ook protesten van groepen Surinamers die aangaven dat de regering moet opstappen.

Gelet op de protestdemonstratie van vandaag waarvan in de media melding wordt gemaakt en die naar ik begrijp ook erop gericht is de regering naar huis te sturen, heb ik in mijn hoedanigheid van voorzitter van SRiS, een artikel afgerond met de titel: De legitieme afzetting van de regering van Suriname.

In het artikel ben ik ingegaan, weliswaar niet uitputtend, op een aantal vragen rondom dit thema en ben op grond van de filosofie van John Locke tot de conclusie gekomen dat het Surinaamse volk zonder meer het recht heeft om een regering af te zetten en dat DNA een dergelijke afzetting niet mag tegenhouden. Ik verschil dus duidelijk van mening met anderen die de afgelopen periode het tegendeel hebben beweerd. Eveneens heb ik vastgesteld dat het Surinaamse volk reeds bewezen heeft over de nodige slagkracht te beschikken en dus bij machte is om een regering die niet vrijwillig wil opstappen te dwingen om te vertrekken.

Mr. G.R. Sewcharan, voorzitter van SRiS
Voorzitter Stichting voor de Rechtsorde in Suriname


U kunt het gehele artikel hier downloaden.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / Gerold Sewcharan 03-04-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics