Nickerie.Net, dinsdag 04 april 2017


Sewcharan over (politieke) macht van het volk

De jurist Gerold Sewcharan gaat in een uitgebreid artikel in op de vraag of burgers het recht hebben om een gekozen president te dwingen om af te treden. De directe aanleiding zijn de protestactie van het Burgercollectief waarbij van de president wordt geŽist dat hij aftreedt. Ook behandelt Sewcharan of er een wettelijke grondslag hiervoor aan te wijzen is. Vanaf de onafhankelijkheid in 1975 berust alle politieke macht in Suriname uitsluitend bij het volk. Dit is verankerd in de grondwet.

Sewcharan gaat uitgebreid in op de vraag 'wie gerekend mag worden tot het volk van Suriname'. Ik ben van mening dat de Grondwet met het begrip 'volk' uitsluitend doelt op de personen die volgens de Surinaamse wetten de Surinaamse nationaliteit bezitten, dus niet op de totale Surinaamse samenleving. Dit, omdat in de Grondwet staat dat de politieke macht bij het volk van Suriname berust, en omdat alleen Surinamers, volgens de Surinaamse wetten, deel kunnen nemen aan de Surinaamse politiek. Alleen zij mogen namelijk deelnemen aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen ter samenstelling van de volksvertegenwoordigende organen en van de regering van Suriname," concludeert Sewcharan.

"Vreemdelingen, zoals ik, hebben in Suriname dus geen politieke macht, zoals in de Grondwet bedoeld. Zij, personen die volgens de wetten van Suriname niet de Surinaamse nationaliteit bezitten, ook al werken en wonen zij hier al jaren en ook al zijn zij hier geboren, maken echter wel deel uit van de Surinaamse samenleving en zijn als zodanig, net als de personen met de Surinaamse nationaliteit, burger van Suriname. Want zodra je je op het grondgebied van Suriname bevindt, mag je je burger van Suriname noemen en maak je aanspraak op allerlei grondrechten, politieke rechten en vrijheden, zo staat in de Grondwet," stelt de jurist.

De slotconclusie van het artikel van Sewcharan is dat de burgers van Suriname als zodanig niet over een wettelijke basis beschikken om een president van Suriname, in dit geval Bouterse, te dwingen om af te treden. Het volk van Suriname wel. Maar het volk kan de wettelijke grondslag niet zelf aanwenden. Daarvoor heeft het de medewerking van De Nationale Assemblee nodig.

 Lees pdf - Sewcharan over (politieke) macht van het volk

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 22-10-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics