Nickerie.Net, zaterdag 08 april 2017


Ontevreden militairen vertellen Wantoestanden leger bereiken dieptepunt

De West April 7, 2017

Het verval binnen het Surinaamse leger heeft een ongekend dieptepunt bereikt. Leden van het Nationaal Leger (NL) willen dat ook de samenleving op de hoogte is van wat er zich afspeelt. Middels enkele feitelijkheden willen leden van het NL het aanstootgevende gedrag van de huidige minister bekend maken.

Manschappen vertellen ons dat binnen een goed gestructureerd leger, commandanten die leiding geven aan ondergeschikten, kunnen doorgroeien tot de functie van bevelhebber. Ook geven zij aan, dat de hoofdtaak van het leger conform de grondwet door de militairen uitgevoerd wordt. Het aantreden van Ronny Benschop als bevelhebber werd toentertijd door de korporaal Souda aan de kaak gesteld, omdat hij vond dat een verbindingsman geen bevelhebber kon worden. Dit werd de president ook voorgehouden bij zijn bezoek aan de kazerne. Echter werd de desbetreffende korporaal meteen na het vertrek van de president door leden van Faya Blo aangehouden en in opdracht van de nieuwe bevelhebber Benschop vervoerd naar Zanderij om aldaar tien dagen in de cel te zitten, zonder enige vorm van proces. Ook werd in samenwerking met de toenmalige minister, Lamure Latour, de korporaal Souda met ontslag gestuurd na 22 jaar trouwe dienst.

http://www.starnieuws.com/index.php/beyond_files/get_image/aeb22ab082c296b2169ec31b39351305.jpg___bevelhebber_benschop.jpg/250Minister Ronny Benschop

Echter werd dit besluit als niet wettig beoordeeld door de rechter en werd het teruggedraaid. Maar Benschop weigert naar verluidt de korporaal Souda zijn bevroren tegoeden uit te betalen onder het excuus van ‘een trage administratie’.

Ook willen leden van het leger dat de samenleving weet, dat de huidige minister en bevelhebber Benschop samen met Latour ervoor zorgde, dat ze een keuken voor de Naschoolse Opvang toegewezen kregen. Personeel werd uit de kazerne gehaald, waaronder de meest ervaren koks. Onopgeleide jonge militairen werden in de keuken ingezet om voeding voor manschappen klaar te maken.

Benschop zorgde met instemming van Latour ervoor, dat er een negatief advies van de interne controle werd genegeerd waardoor steeds meer gunningen voor leveringen van goederen naar zijn bedrijf (Community Service (CS)) gingen. Wat opviel, was dat dit de staat veel duurder uitkwam en dat de kwaliteit van de geleverde goederen vaak ver beneden peil was. Hierover werd Benschop ook aangeschreven door de toenmalige onderdirecteur Truideman van materieel en logistiek. Hij werd meteen door Benschop na zijn aantreden als minister, aan de kant gezet. Haar vervanger werd een zeer jonge persoon die een (schoon-) familierelatie met de huidige minister heeft. Zij is bovendien slechts twee jaar in dienst en heeft geen volledige officiersopleiding gevolgd. Behalve dat zij behoort tot een van de jongste officieren in de organisatie, is er een regeling voor haar getroffen, dat op het moment dat zij OD af is, zij aanspraak maakt op de rang van luitenant kolonel, de op twee na hoogste rang binnen het leger. Zij werd vooruitlopend daarop binnen een paar weken bevorderd. De ontevreden militairen benadrukken dat de administratie voor deze bedenkelijke bevordering niet traag was.

Verder haalt de groep militairen aan dat er langer dan vier jaar gewerkt werd aan een monument voor de gevallenen uit de strijd in het binnenland. Het excuus hiervoor was dat de middelen daarvoor schaars waren. Echter geeft men aan dat er binnen drie maanden een monument in de kazerne is gebouwd en ingericht, dat honderdduizenden euro is heeft gekost. De uitvoerder van dit project is naar verluidt Benschop geweest. Dit allemaal, terwijl manschappen in de Memre Buku kazerne wacht moeten kloppen onder erbarmelijke omstandigheden. Zo vertellen ze dat ze het werk moeten verrichten, terwijl het sanitair defect is, er geen ventilatie is, er al jarenlang een muggenplaag heerst en de cellenhuizen al lang afgekeurd zijn. “Hiervoor waren er geen middelen, wel werden de kazerne en het ministerie van Defensie overspoeld met computers die door Benschop zijn bedrijf werden geleverd”, aldus de bron.

Ook haalt de groep militairen aan dat een kapitein onder wiens leiding jaren geleden een grote partij AK 47 geweren verdween en wiens bevoegdheid als MP’er op te treden door de procureur-generaal werd ingetrokken, van Benschop alle ruimte heeft gekregen om buiten alle structuren om personeel naar zich toe te trekken en vaak in te zetten in het binnenland voor de beveiliging of het beveiligen van waardetransport. Ook is Caswiniza een informele, doch lucratieve post geworden. De bovengenoemde kapitein is inmiddels tot majoor bevorderd, zonder aan de vereisten, behorende bij die rang te voldoen, terwijl anderen bijkans drie jaar hun opleiding hebben gevolgd en afgerond en als zodanig functioneren.

Onder leiding van Benschop zijn er volgens onze bron honderdduizenden kilo’s afvalijzer, staal en galvaan van NL ‘opgeruimd’, echter hebben de inkomsten de kas van defensie nooit bereikt.

Daarnaast zegt de groep militairen dat met goedkeuring van Benschops een helikopterpiloot, die een vrij duistere reputatie heeft, een vrijbrief heeft gehad om het terrein van de luchtmacht te betreden wanneer hij dat nodig acht, voorts heeft hij de volledige controle op wat er gebeurt met het luchtwaardig materieel. Met andere worden kan deze heer bepalen wanneer en waarnaar toe de helikopters vliegen en door wie en zelfs hoe ze onderhouden worden. Naar verluidt wordt de commandant van de luchtmacht in deze totaal overgeslagen.

De luitenant kolonel Anthonius wiens benoeming in 2011 tot commandant van de MP wegens negatieve rapportages nationaal en internationaal onder politieke druk van de toenmalige coalitiepartners geen voortgang vond, is door zijn persoonlijke vriend Benschop voorgedragen voor de post van bevelhebber.

De huidige minister heeft vrijwel alle bevoegdheden van het leger naar zich toegetrokken en bekleedt in feite de functies van minister en bevelhebber. Deze samensmelting van functies is naar verluidt in strijd met de wet, aangezien die de positie en bevoegdheden van de bevelhebber en een minister duidelijk afbakent.

De minachting van het totale officierenkorps enerzijds en de totale organisatie anderzijds door Benschop is niet mis te verstaan. Dit uit zich regelmatig onder andere door de denigrerende wijze waarop hij het personeel bejegent. Hierdoor ontstaat heel vaak de indruk dat de minister/bevelhebber zich in deze niet zelden in zijn bedrijf, CS, waant. Daarnaast legt Benschop alle bestaande protocollen naast zich neer. Dit heeft hij gedaan door bij zowel de kerst- als nieuwjaarsviering 2015/2016 op een, voor een minister/bevelhebber, onwaardige manier dreigende taal naar het personeel te uiten, hetgeen een totale domper zette op de viering. Dit is ongekend, onbehoorlijk en werd als zeer beledigend ervaren door de gelovigen, des te meer omdat deze schoffering aan de aanwezigen volstrekt onterecht was.

De militaire klokkenluiders hopen dat de gemeenschap hiermede wat meer inzage gegeven is voor wat betreft de toestand binnen het leger. Zij doen een beroep op alle relevante belanghebbenden in deze om de zaken die door hen aangekaart zijn onder een vergrootglas te plaatsen en voor een koersomslag te zorgen. De situatie heeft volgens hen onacceptabele proporties aangenomen welke onze natie niet ten goede komt. “In het verleden ligt het heden, de steen is zeer bekend bij de ezel”, aldus de ontevreden militairen die niet langer wensen te zwijgen.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / De West 08-04-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics