Nickerie.Net, dinsdag 11 april 2017


FinanciŽle beunhazerij NDP-regering heeft het volk opnieuw straatarm gemaakt - niemand pikt dit meer

De regering Bouterse II  heeft een groot probleem en dat is op donderdag tijdens de eerste dag van het massale straatprotest goed tot uiting gekomen.  De onvrede in de samenleving is groot en een deel van haar heeft dat in de straten van onze hoofdstad op overtuigende wijze tot uiting gebracht. De laatste keer dat het Surinaamse volk op zo een massale wijze van zich liet horen, was in 1999 tegen het NDP- kabinet van Jules Wijdenbosch. Ook toen liet de bevolking weten, dat het beleid van een NDP regering dat op grote schaal verkwistend bezig was en de Surinaamse gulden waardeloos had gemaakt, haar de strot uitkwam. Ook Wijdenbosch' zijn kabinet was, net als het kabinet Bouterse op zeer verkwistende wijze bezig met staatsgelden en had voor de enorme tekorten op de begroting de monetaire financiering ingezet. Onze Surinaamse gulden devalueerde op een dusdanige wijze dat op de bankbiljetten de drie nullen erbij kwamen. Bankbiljetten van 500, 1000 en 10.000 gulden werden geÔntroduceerd. Men was ook toen op schandalige wijze in de monetaire reserves van dit land gaan graaien en had de gulden waardeloos gemaakt. De regering Bouterse I en II hebben naar onze mening niets geleerd uit de periode Wijdenbosch en zijn op soortgelijke wijze omgesprongen met staatsgelden vanaf het moment dat ze mandaat kregen het land te besturen. De regeringen van Bouterse hebben de monetaire reserves op onverantwoordelijke wijze aangesproken, zijn overgegaan tot monetaire financiering, hebben de Surinaamse dollar op een vreselijke wijze ontwaard, verspillen aanhoudend staatsgelden, zijn er de oorzaak van dat we voor de derde achtereenvolgende keer te maken hebben met instabiele wisselkoersen voor de dollar en andere harde valuta en zorgen hierdoor ervoor dat het Surinaamse volk in rap tempo verarmt.

Duizenden mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de vakbeweging om te protesteren tegen de recentelijke verhoging op de brandstofprijzen. De massa liep vanuit het Kerkplein naar de Waterkant richting Onafhankelijkheidsplein waar men werd toegesproken door de leiders van de actie.

Om toch nog voldoende geld te hebben om broodnodige staatsuitgaven te doen en verder te kunnen verkwisten, moet het volk via verschillende fiscale maatregelen verder worden geplukt.  Verhogingen voor nutsvoorzieningen, aanmerkelijk meer geld verlangen via een government take voor diesel en gasoline , verhoogde kosten voor WAM-verzekeringen in de hand gewerkt, wederom invoeren van rij- en voertuigenbelasting en belasting toegevoegde waarde (btw) in het verschiet stellen, hebben gemaakt dat het volk uit pure wanhoop de straat op donderdag j.l. is opgegaan. De kosten van levensonderhoud zijn zo gestegen dat het leven voor de meeste mensen in dit land ondraaglijk is geworden. Komt nog bijkijken dat de regering Bouterse die het land naar behoren dient te regeren, absoluut onvoldoende verdiencapaciteit heeft om de staatshuishouding op een ordentelijke wijze te draaien. En juist omdat ze bij al deze prijsverhogingen niet in staat is inflatoire correcties op het loon van haar werkers te honoreren, maakt dat de onvrede een kookpunt heeft bereikt en verder zal culmineren. In de zes jaar dat de NDP-regering van Bouterse aan de macht is, heeft ze niet getoond goed bestuur te kunnen voeren. Vanaf haar aantreden met enorme inkomsten uit de goud- en aardoliesector en toentertijd nog de aanwezigheid van de Suralco en haar afdrachten aan staat, heeft ze niet kunnen laten zien goed met staatsmiddelen om te kunnen gaan.

De inkomsten zijn besteed aan ĎGod only knows whatí en wij zijn thans beland op een punt waarbij gerust kan worden gesproken over een failliete boedel die afhankelijk is van financiŽle steun van derden en het op de knieŽn moeten gaan voor een Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Het vertrouwen van de lokale en externe investeerders in dit kabinet is helemaal zoek , we hebben thans een junkstatus toebedeeld van B- gekregen voor wat betreft onze kredietwaardigheid. En dit alles heeft gemaakt dat het overgrote deel van het Surinaamse volk thans overduidelijk laat zien dat de NDP-regering ten spoedigste verkiezingen moet uitschrijven, want nog drie jaar doorgaan met ad hoc bestuur, financiŽle beunhazerij, nog meer buitenlandse leningen,  onveiligheid, verdere verarming, devaluatie en inflatie,  grootschalige  vriendjespolitiek, behartigen van de eigen enge financiŽle belagen, kortom  onbeschrijfelijke corruptie, zal het volk nog meer in beroering brengen.

Doekhie, Misiekaba, Abdoel, Limburg,  en andere knechten van dit regiem, kunnen doorgaan met hun vuilspuiterij en ongeloofwaardige bla bla verhaaltjes en met misleidingen voor de dag komen; het zal allemaal niets meer helpen. Het volk is wakker en dat is heel duidelijk naar voren gekomen afgelopen donderdag. Men mag er dan ook niet vanuit gaan dat verder regeren tot 2020 op een makkelijke en onverstoorbare wijze zal kunnen plaatsvinden, omdat er overal en dus  in alle ge-ledingen van deze maatschappij, thans grote onvrede heerst. Een volk dat steeds verder verarmt en geen spoedig uitzicht heeft op verbetering en positieve ontwikkeling in zijn bestaan, zal ongetwijfeld blijven revolteren en daar mag deze regering ernstig rekening mee houden.  De aanzet is gegeven op 6 april 2017 en men zal van zich laten horen tot de machthebbers, die doof en blind wensen te zijn voor de roep van het volk uiteindelijk tot inkeer zullen worden gebracht. Baby Doc op HaÔti wilde er ook niet aan geloven, maar moest door de macht van het volk toch zijn toevlucht zoeken in Frankrijk, waar hij decennialang in ballingschap moest verblijven.  De meest halsstarrige dient op een gegeven moment te buigen voor de wil van de massa, daar is geen ontkomen aan. Ook in onze contemporaine geschiedenis hebben leiders moeten buigen na massale volksprotesten. Vraag het maar aan Pengel, Sedney en Wijdenbosch.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / De West / Fos Network 11-04-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics