Nickerie.Net, vrijdag 14 april 2017


 

 

AFDELING INFORMATIE & COMMUNICATIE KABINET VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

Kleine Combeweg 2 4 Tel.no. +(597) 472841 e-mailadres: communicatie@president.gov.sr

 

De Regering van de Republiek Suriname deelt het volgende mede Onlangs hebben zich tijdens een protestactie van delen van de vakbeweging en van de oppositie taferelen voorgedaan, die in strijd zijn met de wet en regels van de openbare orde. Deze handelingen zijn strafbaar, bovendien zetten ze aan tot anarchie. Anarchie kan niet worden getolereerd.

 

De Regering heeft tot taak om via haar werkarmen te garanderen, dat orde en rust gewaarborgd blijven in de Republiek Suriname. Derhalve doet zij een dringend beroep op allen die gebruik maken van het grondwettelijk recht om te demonstreren, om zulks te doen conform wet- en regelgeving. Ook doet de Regering een beroep op de demonstranten

om werkenden niet te hinderen in de uitoefening van hun beroep.

 

Tegen hen die zich in het vervolg schuldig maken aan het verstoren van orde en de rust zullen de autoriteiten hard optreden.

 

Laat u zich niet meeslepen in een sfeer van onverantwoordelijk gedrag, houdt u het hoofd koel en stelt u zich voorbeeldig op in het belang van de vrede en harmonie in ons gezegend land.

 

Aldus een bericht van de Regering van Suriname, Kabinet van de President

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 14-04-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics