Nickerie.Net, dinsdag 18 april 2017


Valies roept jongeren op voor massale ondersteuning

De protestactie van Ravaksur, de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) en andere groeperingen, gaat aanstaande dinsdag normaal door om 10:30 uur te Theater Unique. Dit zei Ravaksur-voorzitter Robby Berenstein vandaag tijdens een persconferentie in het C-47 gebouw. BvL/ALS-voorzitter Wilgo Valies, deed een oproep aan alle jongeren in ons land om de protestactie massaal te ondersteunen en niet thuis te blijven zitten, denkende dat de actie niet hun business is. Integendeel benadrukte hij dat het de jongeren zijn die niet aan bod komen door het beleid dat de regering uitvoert, met als gevolg dat er geen perspectieven zijn voor een goede toekomst. Valies benadrukte dat de acties een beter Suriname tot doel hebben. Hij gaf aan dat een aantal leerkrachten van plan is om ons land te verlaten, omdat ze het niet meer ziet zitten. Dit moet volgens hem voorkomen worden door de krachten te bundelen en de regering te dwingen haar wanbeleid om te buigen.

Berenstein gaf aan dat er met de protestacties een duidelijk signaal is afgegeven aan de regering, namelijk dat er een enorme ontevredenheid heerst onder de bevolking, die zich heeft geuit door het spontaan meedoen aan de protestacties. Hij zei dat er op verschillende momenten gezegd is, dat de groeperingen die in actie zijn, geen eenheid vormen. Berenstein erkent dat er verschil in inzicht is bij bepaalde groepen, maar wat wel heel duidelijk is, is dat alle groepen een sterk bindmiddel hebben, ze keuren het wanbeleid van de regering af. Over de recente berichten vanuit de regering dat de protesten ordelijk dienen te verlopen, zei Berenstein dat de leiding van de protestmanifestatie zich daarvan bewust is en dat ze zullen protesteren binnen wet en recht. “Niemand zal ons verleiden tot onverantwoordelijk gedrag”, aldus Berenstein. Hei merkte op dat er drie actiedagen zijn geweest en dat regering nimmer gereageerd heeft op de acties. Voorts zei hij dat de regering de protestacties in een anarchistische sfeer brengt, in plaats van dat er serieus naar de acties wordt gekeken. Berenstein roept de totale samenleving op om de protestmanifestatie massaal te ondersteunen.

-door Johannes Damodar Patak-

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / De West 17-04-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics