Nickerie.Net, donderdag 29 juni 2017


Waterpeil rijstvelden Nickerie hoger dan voorheen

Het waterpeil in de rijstvelden in Nickerie is hoger dan voorheen. De voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) vreest voor het ergste. Hij ziet niet alleen de zware regens als de boosdoener, maar ook achterstallig onderhoud. ‘Het beheer van het MCP moet alleen bij LVV komen’, meent Oemraw. Het MCP valt onder beheer van drie ministeries namelijk LVV, RO en OW. Slechts LVV zou zich houden aan haar verantwoordelijkheden, terwijl de twee overige ministeries deze verzaken. ‘Alleen het gebied dat valt onder LVV is schoon. Van de anderen niet.’

Vanwege het hogere waterpeil zijn bepaalde rijstverbouwers ertoe overgegaan om hun dammen te verhogen. De grootlandbouwers kunnen het zich wel permitteren om dit te doen, maar niet de kleine rijstboeren. Er zijn wel werkzaamheden gaande om bepaalde kreken waaronder ook de Nanikreek op te schonen. Dit kan dagen duren voordat er verandering optreedt in het wegzakken van het water, zegt Oemraw. Ook wordt getracht om de dam die loopt naast de Nanizwamp tot het Maratakakanaal door te steken. Dat er overhaast ad hoc maatregelen worden getroffen om het hoge waterpeil de baas te blijven keurt Oemraw af. Hij zegt al diverse malen gewaarschuwd te hebben dat de afvoerkanalen niet optimaal worden onderhouden. Dit werd steeds met een korreltje zout genomen.

Asha Gajadien-Bhagwat


Soedeshchand Jairam: “Aanvoer water Nanizwamp is groter dan afvoer”

Het stijgende waterpeil in de Nanizwamp is zeer verontrustend voor Soedeshchand Jairam, landbouwkundige/macro-econoom tevens voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL (PVF). Jairam beweert tegenover Dagblad Suriname dat ondanks de voorzieningen die getroffen zijn, het ontij aan het naderen is. “De aanvoer van water in de Nanizwamp is meer dan de afvoer, waardoor het waterpeil aan het stijgen is.” Naar zeggen van de landbouwkundige is een aantal belangrijke drainageleidingen dichtbegroeid, waardoor de afvoer van het water problematisch verloopt. Jairam vreest dat de lekbeteugelingsdam in het district Nickerie hierdoor op een gegeven moment zal begeven. “Indien dit het geval zal zijn, zullen duizenden ingezaaide arealen onder water lopen. Dit betekent dat de schade enorm zal zijn.”

Jairam deelde mee dat de ministeries van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C), Landbouw Veeteelt & Visserij (LVV), Regionale Ontwikkeling (RO) en het Overliggend Waterschap Multi Purpose Corantijn Project (OWMCP) de verantwoordelijke instanties zijn voor het waterbeheer. “Zij zijn gezamenlijk met de agrariërs verantwoordelijk om de ontstane situatie aan te pakken. Het is niet gemakkelijk want de Nanizwamp is heel groot.” Volgens Jairam is het waterbeheer een kwestie dat dagelijks gemonitord dient te worden. Daarom hoopt hij dat de bevoegde instanties zo spoedig mogelijk ingrijpen.

KSR

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS / FOS Network 29-06-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics