Hofwijks van We Zijn Moe: President, "if you do the crime, you have to do the time"

Terwijl wij met belangstelling de ontwikkeling rondom het december strafproces volgen, is er een aantal zaken dat opvalt en waarover wij ons wensen uit te spreken. Het was niet alleen voor de president een verrassing om een strafeis van 20 jaar te horen. De hele samenleving reageerde verrast, meer nog omdat de opdracht was gegeven aan het Openbaar Ministerie om de strafzaak stop te zetten op basis van de welbekende artikel 148. Dit betekent dat de rechtsstaat nog recht overeind staat en hierover mogen wij best opgelucht zijn omdat een onafhankelijke rechtspraak onmisbaar is voor het goed functioneren van elke samenleving. Bij wie zou je anders moeten gaan indien er geen onafhankelijke rechtspraak was en je in je recht aangetast zou voelen? De wet van de sterkste zou dan van toepassing zijn. We zouden eeuwen teruggeworpen worden in de tijd.

Terwijl politici het volk voor de verkiezingen smeekten voor de stem om het land te mogen 'dienen' moeten wij helaas constateren dat zij de macht die zij hebben gekregen van de samenleving aanwenden om het belang van personen boven het belang van de samenleving en het belang van de onafhankelijke rechtspraak te stellen. Bij wet zijn we allemaal gelijk en van leiders zou je mogen verwachten dat zij zich aan wet en recht houden. Trieste zaak wanneer er door leiders van alles wordt gedaan om mogelijk schuldigen boven de wet te plaatsen en er daarbij niet wordt geschroomd om de rechterlijke macht te bespreken, bespotten, intimideren en te schofferen. Dezelfde rechterlijke macht waar zij als één van de eerste naar toe snellen wanneer hun recht in het geding is.

Het oproepen van de achterban kort na de strafeis is de zoveelste intimidatie. Dit geeft reden tot bezorgdheid. Wij vragen de samenleving daarom om alert te zijn en ervoor te waken dat groepen zichzelf boven de wet stellen. Wij mogen ons nimmer laten intimideren en zullen indien nodig als samenleving onze ondersteuning moeten tonen voor de rechtsstaat. Thuis blijven en hopen dat een groepje het voor elkaar krijgt, zal een verkeerd signaal afgeven. Een signaal dat de intimidatie werkt en dat men zichzelf boven de wet mag verheffen.

Het is duidelijk dat een aantal mensen er baat bij heeft dat er geen veroordeling volgt. Voor sommigen, omdat hun brood in gevaar is en voor anderen omdat hen mogelijk ook een veroordeling te wachten staat. De tijd van intimidatie is voorbij. Indien de president onschuldig is zoals hij dat vaker heeft beweerd, dan dient hij of zijn advocaat dit te bewijzen. Dat is waar het bij ons om gaat. Niemand weerhoudt de president of zijn advocaat om zijn onschuld te bewijzen en de rechtbank daarvan te overtuigen.

  • Waarom Amnestie indien je onschuldig bent?
  • Waarom artikel 148 als je onschuldig bent?
  • Waarom intimideren als je onschuldig meent te zijn?
  • Bewijs je onschuld bij de rechter!

Tot slot geven we ter herinnering dat Bouterse niet de eerste en enige president/regeringsleider is die in de beklaagdenbank staat. Tal van anderen zijn hem voor geweest hebben er uiteindelijk een veroordeling aan overgehouden. Vroeg of laat: "if you do the crime, you have to do the time!"

Namens 'We Zijn Moe',

Curtis Hofwijks