IMRO MANGLIE:

Image may contain: one or more people, people standing and outdoor…” Minister Soeresh Algoe van L.V.V is een taxichauffeur die een vliegtuig wil besturen.Algoe is een grote babelaar en belazeraar. Ik weet niet waar Bouterse hem heeft gevonden. Algoe heeft helemaal geen visie. Reeds geruime tijd wordt de rijstsector in Nickerie geteisterd door ernstige wateroverlast. Het is een BELEIDSPROBLEEM. Vanwege het ontbreken van goed beleid is de sector in deze situatie gedompeld. Er is deskundig beleid nodig vor de waterhuishouding binnen de sector.Maar zulk beleid ontberen de rijstboeren al jaar in en jaar uit. Behalve rijstarealen moest ook het EBS centrale –elektriciteit fabriek complex Nickerie beschermd worden tegen wateroverlast door dammen op te werpen. Ad hoc maatregelen zullen nooit helpen. Dit is het gevolg als politieke loaylisten op posten worden geplaatst waar zij totaal geen kaas van hebben gegeten...; aldus Imro Manglie, voorzitter van de Vereniging van Rijstexporteurs in DBS, editie 30 juni 2017.

Image may contain: 1 personLIAKAT MAHAWATKHAN:

..” Het water in de Nannizwamp is vanwege vele neerslag zo hoog, dat het over de dam loopt. Hierdoor is schade toegebracht aan padieaanplant van de boeren. De padieboeren hebben reeds lang aan de bel getrokken maar de overheid doet niets om de boeren te helpen. Het ministerie van L.V.V, Regionale Ontwikeling (RO) en Openbare Werken en transport, zijn belast met het onderhoud van de afvoerkanalen. Als de overheid niet op tijd ingrijpt, zullen de boeren miljoenen verlies lijden...; aldus rijstproducent Mahawatkhan in De West, editie 28 juni 2017.

Image may contain: 1 person, glassesDoctor S. JAIRAM”

...” Wij hebben zoveel schenkingen en leningen gehad voor de landbouwsector, maar toch zien we dat deze sector STEEDS achteruit gaat. Zo klagen steeds meer landbouwers over wateroverlast, gebrek aan goed landbouwgrond, zeer hoge bankrentes, en de verhoogde brandstofprijs. Terwijl de producenten juist van deze leningen en schenkingen zouden moeten profiteren of verlichting,verlaging van productiekosten zouden moeten krijgen.Jairam vindt het noodzakelijk dat de financiele middelen gekoppeld worden aan een DUURZAAM LANDBOUWBELEID. De ORDENING van de landbouwsector is essentieel...; aldus de landbouwdeskundige Jairam in DBS, editie 29 juni 2017.

Leendert Doerga:

..” reeds in het jaar 1988 hebben de rijstdeskundigen A. Zalmijn, Stanley Raghoebarsingh ,A.D van Dijk, R. Elmont en anderen een onderzoeksrapport gepubliceerd waarin op blz. 87 staat geschreven:...” Guyana tracht de laatste tijd rijst op de markt van de E.E.G. (Europese Unie) en op andere markten af te zetten om harde valuta en /of grondstoffen voor de rijstsector te krijgen. Verwacht wordt dat Guyana door de geplande en gerealiseerde INVESTERINGEN en REORGANISATIE in de rijstsector in staat is zijn exportsurplus te vergroten en de KWALITEIT van het EXPORTPRODUKT TE VERBETEREN....”;.aldus het rapport van 1988. In het jaar 2000 heeft de Europese Unie op haar kosten een rijstproductie onderzoeksrapport doen opmaken door een Italiaanse consultantsburo. Conclusie van dit onderzoek: Suriname heeft de nodige investeringen NOOIT gepleegd en de ordening, reorganisatie van de rijstsector NOOIT uitgevoerd.

LEENDERT DOERGA.