De NDP is nooit in staat geweest om Suriname te besturen, zelfs met een parlemenatire meerderheid

11.jul 2017

In een ingezonden artikel geeft Hardeo Ramadhin aan hoe NDP vooral schitterd met vernieting van de Surinaamse economie en met een leger paarse waterhoofden het volk probeert te laten geloven dat moorden zonder enige vorm van proces en het international grootschallig verhandelen van coaine geoorloofd is, terwijl de gewone man op straat voor het geringste delict achter de tralies kan belanden..

Van een stabiele naar een corrupte regering

Het is heel pijnlijk om na zeven jaar NDP-regering (2010 – 2017) te concluderen dat de huidige politieke machthebbers tot de meeste corrupte politici van Suriname sedert 1949 gerekend kunnen worden. Wij hebben moeilijke jaren gehad in 1986/1987; wij hebben moeilijke jaren gehad tussen 1996/2000. Tussen 2000 – 2010 is de economie van Suriname redelijk op rails gebracht. Dankzij de kundige heren Telting, Hildenberg, Venetiaan, Ajodhia en de overige ministers van het kabinet Venetiaan/Ajodhia zijn de drie nullen verdwenen. De koers was gestabiliseerd. De Surinaamse spaarders hadden vertrouwen in de lokale banken. Elke Surinamer wilde bij de lokale banken sparen, waar tussen 8 en 10 % rente betaald werd. Onze gepensioneerde Surinaamse Nederlanders keerden terug en bouwden huizen in Suriname; de Chinezen hadden gehoord dat Suriname het zeventiende rijkste land is en kwamen ook in Suriname en bouwden kolossale panden en waren vooral in de handel; de constructiebedrijven floreerden; de cementfabrieken draaiden, aannemers hadden genoeg werk. Zo kan ik deze rij verder aanvullen.

De periode 2010 tot 2017

Binnen zeven jaren is de totale Surinaamse economie vernietigd; de opgebouwde parlementaire democratie is aan flarden geschoten door deze paarse coalitie; de opgebouwde stabiliteit van onze munt van 2010 welke 2,80 voor een US$ was, is anno 2017 gestegen naar 7,50 voor een US$; de criminaliteit viert hoogtij.

De jongeren zijn radeloos, reddeloos en zelfs redeloos geworden. Jongeren met een Bachelors diploma kunnen nauwelijks een baan vinden. Toch zegt meneer “Dubai“ dat de NDP in 2020 de verkiezingen glansrijk gaat winnen.

De huidige minister van Onderwijs, de heer R. Peneux, noemt zich nu een Boutist. Wat een lachertje van deze academicus. Deze meneer was eerst bij de NPS, daarna migreerde hij naar de Pertjajah Luhur en hij is nu een Boutist geworden.

De minister van Onderwijs, Volksontwikkeling en Cultuur kent de elementaire beschaving niet en denkt dat hij alles mag zeggen zolang hij een Boutist is. Meneer “Dubai” en de minister van Onderwijs wil ik het volgende meegeven.

De Surinamers zijn verstandige mensen. Alle Surinamers zijn arm gemaakt door de kleine, geselecteerde Paarse elite van uw partij. Van de 117.308 Surinamers die op 25 mei 2015 op de NDP gestemd hadden, is naar mijn schatting slechts 1% van de NDP-kiezers in het corruptiesysteem van deze regering verstrengeld.

Concreet komt het erop neer dat ongeveer 1% van 117.308 NDP’ers de dienst uitmaakt in Suriname. De overige 116.000 NDP’ers (ongeveer 99% van de NDP kiezers) zitten niet in de ‘inner circle’ van de corruptie en weten niet wat er aan de top gebeurt.

Deze 99% van de NDP’ers zijn harde werkers en proberen op een zeer eerlijke manier geld te verdienen en dit geld in hun gezinnen te investeren De NDP’ers wonen tussen ons; zij zijn onze buren; zij zijn onze vrienden; zij zijn onze familieleden; zij moeten dagelijks in weer en wind werken als arbeiders, veeboeren, lassers, monteurs, kappers, kapsters, marktverkopers, ambtenaren, doctoren, verpleegsters, rijstboeren etc. om hun gezinnen van brood te voorzien.

Meneer “Dubai” en anderen die tot de Paarse elite behoren, moeten heel goed begrijpen dat wij niet in de oudheid (± 500 n.Chr.) of in de Middeleeuwen (± 500 tot ± 1500 n.Chr.) leven. De wereld is na 1980 totaal veranderd, op elk gebied.

De technologische ontwikkelingen heeft ervoor gezorgd dat Suriname op de wereldkaart is geplaatst. Elke handeling van elke Surinamer wordt door de wereldgemeenschap van minuut tot minuut gade geslagen.

Terwijl de regering serieus van plan is om de pg naar huis te sturen, lezen wij een artikel van de wetenschapper Theo Para die op 7.000 km van Paramaribo woont. Terwijl meneer “Dubai” op Para danst en mevrouw Sitakoemari (met hoge hak) met de president, eveneens op Para danst, kijk ik rustig naar een spannende bokswedstrijd van Manny Pachuiao versus Bradley, welke enkele maanden terug in de VS had plaatsgevonden.

De kritische geest van de Surinaamse kiezers

Een behoorlijk deel van de Surinaamse gezinnen is op internet aangesloten. Als oud-onderwijzer/-leraar roep ik alle Surinamers op om het wereldgebeuren op de voet blijven volgen.

Via Google of Wikipedia kunt u veel informatie krijgen. Gaat U vooral de diverse landen op deze aardbol bestuderen. U gaat schrikken hoe andere landen met de democratie omgaan; hoe andere landen, zonder grondstoffen, hun land opgebouwd hebben.

Gaat U kijken wat het bnp per hoofd van de bevolking in diverse landen is. Nederland is ongeveer 33.000 km˛ groot. Wij zeggen dat Nederland een klein land is, maar de economie van Nederland drijft voor een aanzienlijk deel op de agrarische sector.

Wij moeten onze kritische geest niet laten “doven” door allerlei figuren die mooie verhalen vertellen. Laat U niet voor de gek houden door beloften. Men gaat er alles aan doen om in het machtscentrum te blijven.

Pakketten gaan continu uitgedeeld worden; mensen zullen continu in dienst genomen worden. De vicepresident van Suriname is nu bezig kritische Surinamers (vooral Hindostaanse jongeren) over te halen om zich aan te sluiten bij zijn Paarse partij.

Beloften en droomverhalen worden door hem voorgeschoteld. De “zwakke geesten “ gaan soms met de stroom mee, maar de kritische Surinamers beoordelen politici nu op basis van hun ontwikkelingsvisie.

De kritische Surinamers moeten nu alert blijven. Over 34 maanden gaat U weer naar de stembus. U gaat dan kiezen voor de toekomst van Uw land en voor uw kinderen en kleinkinderen.

De Braziliaanse hoogleraar Paulo Freire schrijft in zijn boek ”De pedagogie van de onderdrukten” het volgende: “De cultuur van het zwijgen van de Latijns-Amerikaanse bevolkingsgroepen is altijd al een gevolg van de onderdrukking. Het is niet de apathie van de massa, die tot de macht van de elite voert, maar het is de macht van de elite, die de massa apathisch maakt”. Neemt U de boodschap van professor Paulo Freire goed door.

Hardeo Ramadhin