Vakorganisaties: Niet pg maar president moet bedanken

Vakcentrales C-47, PWO, FAL en de bonden BPMO, BvL en ALS vinden dat niet procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday moet bedanken maar juist president Desi Bouterse. De organisaties zeggen in een verklaring waakzaam te blijven. Zij zullen zich keihard verzetten tegen ondermijning van de rechtsstaat.

De verklaring:

De vakverenigingen C-47, PWO, FAL, BPMO, de BVL en ALS voelen zich verplicht om naar aanleiding van de situatie rondom het Openbaar Ministerie en in het bijzonder de procureur-generaal, het volgende kenbaar te maken. Als vakbeweging hebben wij via het Starnieuws artikel van zondag 9 juli 2017 met de kop: 'President heeft geen vertrouwen meer in procureur-generaal', kennis genomen van het voornemen van de president van de Republiek Suriname.

De voornoemde vakbonden en vakcentrales wensen duidelijk te maken dat zij staan voor een onafhankelijke rechterlijke macht, omdat als vakbeweging zij niet kunnen gedijen in een machtsstaat. De voornoemde organisaties zijn democratische organisaties die principieel zijn tegen vertrapping van democratische rechten. Volgens het denken van deze organisaties zou het juist de president moeten zijn die zou moeten bedanken en niet de pg, conform de voorbeelden gesteld in de gevallen van de heren Gilds en Balesar.

De vakbeweging voelt zich gesterkt door het feit dat ook andere maatschappelijke organisaties zoals politieke partijen, de SOVA, het RK Bisdom en de leden van het OM zelf zich reeds uitgesproken over deze gevaarlijke ontwikkeling.

Wij zullen ons dan ook samen met onze broeder- en zusterorganisaties in zowel binnen- en buitenland keihard verzetten tegen elke wijze van verzwakking of ondermijning van een onafhankelijke rechtstaat. Wij zullen hoe dan ook voorkomen dat het OM, waaronder de onafhankelijke pg, onmogelijk wordt gemaakt te fungeren. Wij zullen alle ons ten diensten staande middelen aanwenden om te voorkomen dat instituten kapot geslagen worden. In het kader van het vorenstaande steunen wij dan ook alle acties die de bescherming van de rechtsstaat ten doel hebben. De mededeling dat besluiten door de president wordt heroverwogen hebben wij genoteerd en blijven in elk geval waakzaam.

De Progressieve Vakcentrale 47 (C-47) De Progressieve Werknemers Organisatie (PWO) De Federatie van Agrariers en Landarbeiders (FAL) De Bond van Personeel bij het Ministerie van Onderwijs (BPMO) De Bond van Leraren (BVL) De Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS)