Nurmohamed: “Volk zal het merken en niet president”

24-07- 2017
De agrément-verlening aan Anne van Leeuwen wordt door de regering op dit moment ‘niet opportuun geacht’. De regering zal volgens Buza minister Yldiz Pollack-Beighle op dit moment niet toestaan dat er een Nederlandse vertegenwoordiging in de vorm een ambassadeur wordt toegelaten in Suriname. De manier waarop de minister onlangs reageerde op vragen van het parlement, stemt enkele volksvertegenwoordigers niet goed. “U mag erop rekenen dat wij nooit tegen de diplomatie zullen handelen. Wat wij doen is altijd in context met de vigerende regels die er bestaan in het internationaal verkeer”, reageerde de minister op de vragen van volksvertegenwoordigers over een reden voor het weigeren van een ambassadeur uit Den Haag. Hiermee heeft de minister nog steeds geen antwoord gegeven op de vele vragen die zijn gesteld rond een concrete reden.

Volgens Riad Nurmohamed, lid vaste commissie Handel, Industrie en Toerisme, moet er geen genoegen worden genomen met zo een beantwoording van vragen. Hij beseft dat deze regering onder leiding van Desi Bouterse, altijd problemen heeft gehad met politiek Nederland. “Ik denk dat dit een verkeerde conceptie is. Als je goed bestuur voert in een land, hoef je niet bang te zijn. Als je slecht bestuur voert, zal je de lokale en internationale druk sowieso voelen. Dat is overal in de wereld zo”, stelt hij.

2Nurmohamed over aanbod BHP Billiton  2008 _Het zou een grote ramp zijn geweest_De president heeft in zijn laatste toespraak in het parlement enkele keren verwijten gemaakt aan de kolonisator, ‘zonder terug te kijken naar wie het land momenteel bestuurt en niet goed bestuurt’. Er worden concrete verwijten gemaakt aan het buitenland. Er is volgens Nurmohamed een trend te bespeuren in de reacties van de president. Tegelijkertijd verbaast het hem wel dat de president plotseling welkom is bij andere ambassades (Frankrijk en USA).

Nurmohamed denkt dat dit politiek signaal geen verstandige keuze is. De consequentie van deze handeling zal het volk merken en niet de president of de regering. “De impact zal voor de burger merkbaar zijn. De helft van de achterban van de NDP en ook het ‘Front’, woont in Nederland. Wij moeten gewoon kijken naar hoe de Nederlandse overheid zal reageren. Het zal jammer zijn als de Nederlandse overheid gedwongen zal worden om met impopulaire maatregelen voor Surinaamse burgers te komen”, aldus Nurmohamed.

Oud-ambassadeur Sonny Hira heeft in een eerdere editie van Dagblad Suriname gesteld dat er op het ‘niveau van de samenleving’ niets aan de hand zou zijn. Surinamers hebben goede betrekkingen met hun familieleden in Nederland en omgekeerd. Het probleem zijn alleen de betrekkingen op regeringsniveau. De vrees bestaat er echter wel dat vanwege deze situatie, alles meegesleurd wordt in de mineurstemming. Het zou best kunnen dat Nederland ook een onaangename of onvriendelijke reactie verkoopt aan Suriname.

De samenwerking op het gebied van maatschappelijke groeperingen, vanwege de samenhang met de regeringen, zullen mogelijk zichtbaar in de probleemsector belanden. Vormen van maatschappelijke samenwerking kunnen mogelijk negatief geraakt worden. Nurmohamed merkt als docent op de universiteit op dat het vooral voor studenten moeilijker zal worden. Het is momenteel voor vele studenten al moeilijk om hun studieloopbaan uit te breiden naar opleidingsinstituten in Nederland. Hij vreest voor erger na deze handeling van de regering.

Kavish Ganesh