Bouterse “gijzelt” land en volk

Dat de voorzitter van de NDP een probleem heeft met het land Nederland, heeft hij aan zichzelf te wijten. Zijn verkeerde inschattingen van hoe de wereld in mekaar zit heeft ervoor gezorgd dat hij zich zelve en enkele mede oude NDP bondgenoten in problemen heeft gezet. Zijn strafvonnis in Nederland als ook het feit dat hij de hoofdverdachte is in de zaak van de 8 decembermoorden hebben ervoor gezorgd dat hij als persoon geen kant op kan in de wereld. Enkele andere verdachten op de lijst hebben eveneens minder beweegruimte in de wereld. Al deze gevallen van persoonlijk falen die in feite niets te maken hebben met land en volk zorgen ervoor dat men een heel land “gijzelt”.

De paniekerige situaties binnen de kringen hebben weer voor uitspattingen gezorgd die het volk ook al eens heeft gemaakt in de jaren 80. Middels het intrekken van de agreement van de Nederlandse ambassadeur tonen Desi Bouterse en enkele van zijn compagnons weer aan dat zij gezamenlijk het volk weer erbij slepen in hun falen. Nu moet het heten: Nederland bemoeit te veel in Surinaamse aangelegenheden. Inderdaad bemoeit de Nederlandse samenleving lees de Surinaamse diapsora met Surinaamse aangelegenheden. De helft van de Surinaamse bevolking woont immers in Nederland. Dus de invloed is er altijd en het zal zeker ook zo blijven vanwege de vele familie-relaties die er zijn. Maar ook bij een andersoortige bemoeienis wordt de Nederlandse regering erbij gesleept. Het hoeft geen betoog dat het systeem dat wij al gekend hebben van een regiem onder leiding van Bouterse een concrete “vijand” moet hebben. En die zoeken ze nu geforceerd in het land Nederland.

De intrekking gaat er weer voor zorgen dat ons land als een “pariastaat” gekarakteriseerd zal worden in de huidige wereld onder leiding van Bouterse. Nederland is een top-tien land uit de 196 landen in de wereld met de hoogste kredietbeoordeling van AAA-rating van de Kredietbeoordelaars Moody’s en S&P. Bouterse beschikt over de bijzondere gave om altijd de verkeerde vrienden uit te kiezen. Vrienden die behoren tot de armste landen met de zwakste instituten in de wereld zoals: Venezuela, Bolivia, Cuba, Haďti enz. China is ook een bevriende natie die goede relaties onderhoudt met Suriname. Maar dat is bekend van China, ongeacht wie er nu aan de macht is in Suriname. Van China is bekend dat zij uitgaan van de stelling: “ik bemoei niet met jouw mensenrechtenschendingen en jij moet dus ook niet met mijn zaken bemoeien”.

Wij als Surinaams volk moeten ons weer door deze zware, bittere tijd doorheen bijten dankzij een groep van personen die het land op de rand van de afgrond heeft doen belanden. Niet de NDP maar een groep binnen de NDP trekt aan de touwtjes. De rest loopt als makke schaapjes achter die groep aan. Buiten het gezichtsveld van de nietsvermoedende NDP’ers zullen degenen die nog willen genieten van de mooie wereld, stiekem het “zinkend “schip verlaten. Alleen degenen die een slecht geweten hebben moeten zich zorgen maken of ze vrijuit zullen gaan in de wereld zonder het wakend oog van de geordende landen die op hen gericht zijn.

De “gijzeling” , daar gaat het volk nog meer pijn voelen dan nu. De afbraak is al begonen binnen gezinnen en instituten en het gevolg zal zijn dat alles als een kaartenbak in elkaar zal vallen. Uiteindelijk zal dit mooie land eindigen in een puinhoop zoals dat momenteel het geval is in detotalitaire staat, á la Venezuela.

Dus mijne mensen: “Fasten your seat belt for a bumpy ride”.

Inzender bekend