John van Coblijn: Bauxietverhalen van Bouterse en Sardjoe dubieus en duivels

“Alcoa is geen gudu pa”

 
“Dubieus en duivels”, zo typeert de politicus John van Coblijn de verhalen die president Desi Bouterse en Dillip Sardjoe, voorzitter van de presidentiele onderhandelingscommissie bij Alcoa, de afgelopen weken aan de samenleving proberen te verkopen over het behoud van de bauxietsector. “Men liegt dwars door alles heen. Deze functionarissen moeten niet het beeld scheppen alsof wij met een filantropische instelling te maken hebben, een gudu pa, die geen strategieën heeft uitgezet om zoveel mogelijk uit Suriname te kunnen meenemen”, zegt de politicus aan Dagblad Suriname. Van Coblijn voert aan dat Bouterse bij zijn laatste presentatie in het parlement een belangrijk deel in de geschiedenis van Suriname met de multinational niet heeft verteld. Hij vraagt zich af hoe politici denken voordelen uit zo een nadelige intentieverklaring te halen wanneer topdeskundigen van het land het tegendeel beweren. Berekend kan worden dat Alcoa de tot 2019 ongeveer USD 200 miljoen winst zal maken door de verkoop van Afobakastroom. “Het is belangrijk dat wij ons niet zo gemakkelijk vrij geven door als een ‘softie’ te gedragen, terwijl de Alcoa wel ‘hard ball’ speelt tegenover Suriname. Je kunt niet dealen wanneer Alcoa een mes op tafel legt en jij met veren komt. Het is daarom belangrijk dat de regering stappen onderneemt om de betalingen voor elektriciteitslevering op tafel te leggen”, aldus de politicus.

Prognose Sardjoe klopt niet
Sardjoe zei enkele dagen terug dat Alcoa en de presidentiële onderhandelingscommissie uitgerekend hebben dat er ongeveer USD 3,3 miljard geïnvesteerd zal worden in de bauxietsector in West-Suriname. Van Coblijn vraagt zich af hoe Sardjoe aan dit bedrag is gekomen, terwijl de president zelf in het parlement heeft aangegeven dat een haalbaarheidsstudie moet worden verricht. “Als je nog geen volledige studie heb, hoe kan je dan een volledig inzicht hebben over wat zo een project gaat kosten en hoeveel arbeidsplaatsen het gaat opleveren en wat de bijdrage daarvan zal zijn voor de Surinaamse economie?”, stelt de politicus. Hij gelooft er ook niets van wanneer gesteld wordt dat particulieren de dam niet kunnen overnemen. “Er zijn allerlei wetten gemaakt, maar we hebben gezien hoe deze regering wetten opzij zet om eigen belangen veilig te stellen”, aldus de politicus.

Suralco had goudconcessie aangevraagd in Nassau- en Patamaccagebied
Van Coblijn voert aan dat het staatshoofd niet in zijn presentatie heeft aangegeven dat Suralco al in de jaren tachtig uit Suriname wilde vertrekken. “De president had gelijk in het parlement gecorrigeerd moeten worden. Hij geeft ook niet aan dat in ‘80 zelf hij een besluit heeft genomen dat West-Suriname stopgezet zou worden. In West-Suriname zocht men niet naar eitjes en manja’s. Daar was er een voorwaarde gebezigd om de bauxiet- en aluinaarde-industrie groots van de grond te krijgen. Dat heeft hij allemaal stopgezet. In het hele verhaal heeft hij ook niet opgenomen dat de Suralco een goudconcessie had aangevraagd in het Nassau- en Patamaccagebied waar Newmont op dit moment goud aan het winnen is. Integendeel hebben wij gezien dat Suralco voor meer dan USD 20 miljoen de concessie heeft verkocht en daardoor het belang van de arbeiders ook”, stelt de politicus.

We weten precies waar zwarte piet uitgedeeld moet worden
Van Coblijn is het totaal eens met de stelling van ex-president Ronald Venetiaan. Het voormalig staatshoofd heeft onlangs via de media geadviseerd om op de hoede te zijn voor verhaaltjes waarmee multinational Alcoa beslag zou kunnen leggen op de gigantische bauxietvoorraden in West-Suriname. Van Coblijn stelt dat ook hij tussen 2008 en 2009 door mensen van de Suralco benaderd is geworden, waarbij ook allerlei mooie verhaaltjes zijn verteld. “Op een gegeven moment hebben zij ook allemaal de concessies gekregen, maar uiteindelijk hebben zij in 2014 aan de regering medegedeeld dat zij de bauxietindustrie niet meer zien zitten in Suriname. Het is dus absoluut niet zo dat de mensen geen facilitering tussen 2000 en 2010 hebben gehad. Het is onder verantwoordelijkheid van Bouterse dat de Suralco en andere maatschappijen opstappen en hun heil nu elders gaan zoeken. Als de zwarte piet uitgedeeld moet worden, weten wij precies waar het uitgedeeld moet worden”, aldus Van Coblijn.

FR