Sharman wil aanhouden Huisartsen Informatie Systeem

31 Jul 2017

Assembleelid Dew Sharman (VHP) wil dat de regering het project Huisartsen Informatie Systeem (HIS) dat in aanbestedingsfase is 'on hold' zet. Er moet volgens hem een serieuze evaluatie gemaakt worden van alle automatiseringsprojecten in de gezondheidszorg. Nagegaan moet worden wat goed is van diverse projecten die er zijn en wat bijgesteld kan worden. Hiervoor kan de hulp worden ingeroepen van diverse deskundigen. Het HIS kost volgens hem totaal SRD 13 miljoen. Gezien de precaire situatie kan dit project met minder geld worden uitgevoerd.

Assembleelid Dew Sharman (Fotografie Akhiel Mahabier)Assembleelid Dew Sharman (Fotografie Akhiel Mahabier)

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid heeft volgens het VHP-fractielid een subtiel verwijt gemaakt dat het leeuwendeel van het geld in de sector gaat naar artsen en specialisten. Hij haalde tijdens de begrotingsbehandeling aan dat alles wat een arts verdient, komt door onderhandelingen die gevoerd zijn met de zorgverzekeraar. "Als wij de mening zijn toegedaan dat een te groot deel naar de artsen en specialisten gaat, dan moet u beter gaan onderhandelen," stelde het Assembleelid.

Sharman mist het aspect van beheerskosten in de ziekeninstellingen. Er is geen aandacht aan besteed hoe die omlaag kunnen worden gebracht. De bemensing van de ziekeninstellingen moet volgens hem onder de loep worden genomen, zodat de beheerskosten kunnen worden ingedamd. Dit ook met het oog op efficiency. In de ketenbenadering die de minister heeft gepresenteerd, heeft het Assemblee ook gemist de automatisering van de zorgverzekeraar. De automatisering van de huisartsenzorg en andere diensten moet gekoppeld worden aan die van de zorgverzekeraar die de uiteindelijke betaling zou moeten doen, beklemtoonde de volksvertegenwoordiger. Hij suggereerde dat de zorgverzekering beschermd wordt.

Het Assembleelid vindt dat het transparantiebeginsel behoorlijk beschadigd is. Dit op basis van de documenten die de minister heeft doen toekomen aan De Nationale Assemblee. Een bedrijf dat door Volksgezondheid was aangetrokken om de selectie en uitvoering te doen, is nu begeleider geworden. Er heeft een statusverandering plaatsgevonden. Het is voor Sharman onduidelijk wie geselecteerd heeft en of aan de aanbestedingsplicht is voldaan. Uit een ander document blijkt dat de leverancier van het HIS ook de uitvoering moet doen en ondersteuning moet geven aan de gebruikers. Het Assembleelid betoogde dat zaken tegenstrijdig en niet transparant zijn.

Sharman voerde aan dat er een bankgarantie wordt gevraagd ter waarde van het project. Het HIS zal volgens hem 13 miljoen kosten. "Dit bedrag is moordend voor de Surinaamse bedrijven. Deze bankgarantie is niet alleen belachelijk maar bovendien heel erg hoog." Sharman verwees naar de regels voor aanbestedingen, waarin staat dat de bankgarantie 10% moet zijn, zoals eerder door het ministerie aangegeven. Dit is in strijd met gangbare regels. Hij persisteerde dat de aanbesteding niet zorgvuldig en correct is geschied. De objectiviteit van deze aanbesteding is volgens hem met de voeten getreden. Het beginsel van legaliteit is ook overtreden, stelde Sharman. Hij benadrukte dat een bepaalde consultant bij diverse projecten is betrokken en pleitte voor aanhouden van deze aanbesteding. De begrotingsbehandeling gaat om 10.00 uur verder.