Nickerie.Net, zondag 01 oktober 2017


Curtis Hofwijks: “Jaarrede vol met loze beloftes”

29-09- 2017
“Als wij alle jaarredes van de president naast elkaar leggen, dan kunnen wij beter gaan kijken naar wat hij allemaal heeft beloofd en niet heeft gerealiseerd. Ik ben niet enthousiast voor een jaarrede vol met loze beloftes. Wat daden betreft, hoeven wij ook niet veel te verwachten. Het land wordt nog steeds dieper in de schulden gestopt en Hoefdraad is nog steeds op bedeltour en reist de wereld rond. Of het op staatskosten is of niet, wij zouden er beter van moeten worden”, zegt Curtis Hofwijks, trekker van de protestgroep ‘We zijn Moe’, aan Dagblad Suriname. Waarnemend president Ashwin Adhin houdt vandaag tegen 10.00 uur de jaarrede in De Nationale Assemblee, waarin hij een uiteenzetting zal presenteren van het beleid voor het dienstjaar 2018. Ook zal het waarnemend staatshoofd, zoals grondwettelijk verplicht, de ontwerpbegrotingen over het komend dienstjaar indienen. Hofwijks voert aan dat het staatshoofd elk jaar een aantal zaken aanhaalt dat hij in de afgelopen 7 jaar ook als doelen had gesteld. Jammer genoeg heeft hij deze zaken na 2 zittingstermijnen nog steeds niet gerealiseerd gezien. De actievoerder benadrukt dat het probleem niet ligt bij ‘hoeveel geld er wordt verdiend’, maar juist ‘hoe dit geld wordt besteed’. “Ook al blijft de regering meer inkomsten genereren, als zij blijft uitgeven wat wij niet hebben en blijft lenen om te consumeren dan zullen wij nooit uit die neerwaartse spiraal komen als land. Nu zullen ze voor de verkiezingen alles eraan doen om het mooi te laten lijken, maar op lang termijn zullen wij de gevolgen daarvan moeten dragen”, aldus Hofwijks.

Regering belazert samenleving dubbel met herinvoering Rij- en Voertuigenbelasting
Rij- en Voertuigenbelasting wordt in 2018 eveneens opnieuw ingevoerd. Alle gebruikers van de weg, tenzij de wet anders bepaalt, betalen deze belasting. Voor 2018 is de projectie SRD 102.974.000. Opmerkelijk is dat de invoering van deze vorm van belasting ook op de jaarrede van 2017 stond. Deze werd vanwege de onrust in het land, mede vanwege de verhoging van de brandstofprijzen, aangehouden. Hofwijks vindt echter dat deze vorm van belasting beter moet worden bekeken, omdat de wegenbelasting al geïncorporeerd is in de government take op brandstof. “Als de Rij- en Voertuigenbelasting wordt heringevoerd en de government take op elke liter brandstof gehandhaafd blijft, dan worden wij dubbel belazerd en bestolen. Een van de twee moet worden afgeschaft”, aldus Hofwijks.

Uitgebleven beloftes oude jaarredes
De krant heeft uit eigen analyse van de afgelopen 7 jaarredes van het staatshoofd kunnen vaststellen dat een aantal voorgenomen zaken nog steeds niet zijn gerealiseerd. Het gaat hier om de bouw van 8 flats van 259 wooneenheden en ook nog eens 18.000 woningen verspreid over het hele land. Tot nu toe zijn ongeveer 2000 huizen gebouwd. Daarnaast zou een Algemeen Medisch Centrum en een open universiteit in het district Wanica worden opgezet, zo ook een hoog specialistische Nationale Raad voor Wetenschap en Technologie, die de president rechtstreeks moest adviseren. In de jaarreden waren ook genoemd het Puerta America project aan de monding van de Surinamerivier (zeehaven), een nieuwe internationale luchthaven, weg oeververbinding Nieuw Amsterdam, 4 parken in Sipaliwini, gericht op onder andere gezondheidstoerisme, een sovereign wealth fund, evaluatie van het Fiso-beloningssysteem, oplossing grondenrechtenvraagstuk binnenlandbewoners, herlocatie van de Centrale Markt en een vreemdelingenbeleid waar belangen van nationale aard doorslaggevend zouden zijn bij de toelating van vreemdelingen in Suriname.

Nieuw gebouw voor NJP
Ook het opzetten van een nieuw gebouw voor het Nationaal Jeugdparlement ligt al enkele jaren op de lijst van de president. De regering gaf in 2016 te kennen dat gezien de precaire situatie van het land dit gebouw voorlopig niet mogelijk is. Oud minister van Sport en Jeugdzaken Faizel Abdoelgafoer deelde toen mee dat de planning voor de bouw van het eigen NJP-gebouw al helemaal in kannen en kruiken is. Slechts de financiële middelen moesten nog vrijgemaakt worden voor dit project. Daarnaast komen voor: de privatisering van staatsbedrijven, invoering BTW, grotere investering in de landbouw om zodoende de voedselschuur in de regio te worden, de rol van de Commissie Ordening Goudsector (OGS) zou bekeken worden en de implementatie van het CCT-programma. Verder zou ook het ouderschapsverlof voor zowel moeders als vaders ingevoerd worden.

FR

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 01-10-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics