Nickerie.Net, zondag 15 oktober 2017


 

De afgelopen periode hebben verschillende organisaties van rijstboeren hun stem laten horen via de media naar aanleiding van de verhoogde brandstofprijzen. Er werd zelfs gezegd dat de boeren alleen voor zichzelf zullen inzaaien als er niet tijdig een oplossing komt. Radjoe Bikharie, voorzitter van de Surinaamse Padie Producenten, heeft inmiddels aangekondigd een eenmansactie te houden voor De Nationale Assemblee (DNA) om zo de aandacht te vragen van de regering voor deze kwestie. Liakat Mahawatkhan, rijstmagnaat in Nickerie, zegt desgevraagd dat er bewust politiek bedreven wordt met de rijstsector in ons land. Hij geeft aan dat de boeren toch weer zullen inzaaien, ondanks alle obstakels, omdat zij een gezin hebben om te onderhouden. Mahawatkhan erkent dat de recente brandstofverhoging het moeilijker maakt voor de rijstboeren.

Als voorbeeld noemt hij zijn bedrijf, waarbij hij voor dezelfde hoeveelheid olie, in plaats van SRD 98.000 nu SRD 115.000 neer heeft moeten tellen. Hij benadrukt dat verhoging van de benzineprijzen, doorberekend zal worden in de prijs van rijst.

Waarnemend president Ashwin Adhin, heeft tijdens de jaarrede vol trots gesproken over de rijstsector in 2018. Mahawatkhan geeft aan dat hij dat Adhin niet kwalijk neemt, omdat weinig stedelingen iets afweten van de rijstsector. “Leri n’e poroe dong”, zegt hij. Mahawatkhan voert aan dat het hebben van een titel, niet wil zeggen dat men weet heeft over alles in ons land. Het aantal hectaren dat direct ingezaaid kan worden, is 32.000. Mahawatkhan verklaart dat bij goede weersomstandigheden, er tweemaal zoveel ingezaaid kan worden. Volgens hem moeten zaken ook niet door elkaar worden gehaald, er is bijvoorbeeld een groot verschil tussen padie en rijst. Het inzaaien van zoveel hectare zaaizaad, wil nog niet zeggen dat er evenveel rijst geoogst zal worden. Ook zijn er volgens hem verschillende soorten rijsttypes, zoals witte rijst en zilvervlies rijst.

Mahawatkhan die momenteel zelf bezig is met de oogst, geeft aan dat de weersomstandigheden in Nickerie momenteel niet gunstig zijn. Door de regen komen de combines en tractoren vast te zitten in de rijstarealen. De opkoopprijs van padie varieerde dit seizoen tussen de SRD 90- 95. Mahawatkhan die naast zijn eigen padie ook padie van andere boeren opkoopt, heeft padie gekocht tegen een prijs van SRD 115. Hij benadrukt dat hij die voortaan niet meer zal doen, omdat de rijstboeren achter elke politieke leider die in het district komt, aan rennen. Mahawatkhan is van mening dat rijstboeren niet onderdanig dienen te zijn. Zelf heeft hij 1000 hectare ingezaaid, thans is hij bezig te oogsten.

door Johannes Damodar Patak

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / De West 08-10-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics