Nickerie.Net, zaterdag 21 oktober 2017


Padiekaf biedt veel voordelen

20.okt 2017

Actoren in het district Nickerie hebben reeds modellen bedacht als oplossing voor het padiekaf probleem. Dit product dat een ongerief vormt voor de samenleving als er niets mee gedaan wordt, kan met een goed plan veel voordelen opleveren. Ongecontroleerd verbranden en dumpen zorgt voor onder meer ademhalingsstoornissen bij burgers. Het districtscommissariaat en de Milieu Gezondheidsdienst zijn het erover eens dat de enige oplossing voor dit vraagstuk is het product voor andere doeleinden te gebruiken. Districtscommissaris(dc) Wedprekash Joeloemsingh zegt aan het NII dat het initiatief is genomen om van het padiekaf ook andere producten te maken.

Hiermee wil het district de keten helpen ontwikkelen voor de productiesector. De burgervader geeft aan, dat Suriname de neiging heeft om alleen basisproducten te verkopen. Wij planten rijst omdat wij rijst willen eten, aldus de dc.

Naast het eindproduct kan in zijn conceptie veel meer gedaan worden met bijkomende zaken zoals het padiekaf. Dit probleem speelt enkele jaren waar veel buurten in Nickerie veel last van ondervinden.

Volgens de burgervader zijn er genoeg modellen om het padiekaf voor nuttige doeleinden te gebruiken. Er kan onder meer energie mee worden opgewekt. De as van het padiekaf kan in combinatie met zwarte aarde voor bemesting van de grond gebruikt worden. Sommige bewoners van Nickerie gebruiken het product om hun terrein of erf op te vullen wat ook stabiel blijkt te zijn.

De dc merkt op dat de vraag naar padiekaf as toeneemt vanwege de vruchtbaarheid voor landbouwgronden. De opsomming van de voordelen houdt maar niet op. De burgervader geeft aan, dat het padiekaf ook gebruikt wordt voor het maken van bouwstenen en het aanleggen van rivierwanden.(GFC)

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / GFC 21-10-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics