Nickerie.Net, zaterdag 04 november 2017


ĎIntrekking nota Kosovo wederom diplomatieke blunderí

November 3, 2017
De regering heeft recent de diplomatieke nota, waarin zij Kosovo erkent als een onafhankelijke staat, ingetrokken. Dit heeft ervoor gezorgd dat Suriname internationaal het nieuws heeft bereikt. Ook Kosovo heeft hierop gereageerd en stelt dat het volgens het internationaal recht niet mogelijk is. ServiŽ, waarvan Kosovo zich afgescheiden heeft, juicht het besluit van ons land toe. Angelic Alihusain- del Castillho DAí91 voorzitter tevens oud-diplomaat, gevraagd naar een reactie, benadrukt dat Suriname met deze stap wederom een diplomatieke blunder heeft begaan. Ook zij geeft aan dat het volgens het internationaal recht niet mogelijk is om een dergelijke diplomatieke nota in te trekken. Zij vergelijkt deze situatie met een pasgeboren baby die staat ingeschreven bij het CBB, waarna het CBB plotseling aangeeft dat het kind nooit geboren is. Alihusain-del Castillho zegt, dat het intrekken van de diplomatieke nota, Suriname internationaal zal betitelen als zijnde onbetrouwbaar. Alihusain-del Castillho brengt ook in herinnering het niet toelaten van een Nederlandse ambassadeur.

De regering heeft op het laatste moment de goedkeuring daarvoor ingetrokken. De oud-diplomaat stelt dat de regering door deze handelingen, Suriname niet alleen nationaal, maar ook internationaal schade berokkent. Zij zegt dat het nog jaren zal duren voordat het vertrouwen in ons land hersteld zal zijn.

Opmerkelijk is dat de nota wordt ingetrokken in een periode waarbij de regering op het punt staat om de diplomatieke banden met Rusland te versterken. De minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack- Beighle, bevindt zich momenteel in Rusland. Alihu-sain- del Castillho zegt dat ServiŽ een trouwe bondgenoot is van Rusland en dat het bezoek van de minister de indruk wekt alsof er zaken besproken zijn om ServiŽ te ondersteunen in ruil voor iets. Ze vindt de ontwikkelingen rond het versterken van de diplomatieke banden met Rusland zorgwekkend en merkt op, dat de regering erop uit is om relaties versterken met landen die een repressief regime hebben, namelijk Cuba, China, Venezuela, Equatoriaal Guinea en nu Rusland. Alihu-sain- del Castillho vermoedt dat er politieke belangen spelen. Zij vraagt zich af wat nog de reden is om 25 november aanstaande Onafhankelijkheidsdag te vieren, als wij zien dat de regering erop uit is om banden met repressieve regimes te versterken. Zij benadrukt dat wij als een klein onafhankelijk land, juist zoveel mogelijk vrienden willen in de wereld, maar niet met repressieve regimes die ons vrienden zullen kosten. De oud-diplomaat geeft aan dat er gekeken wordt naar exportmogelijkheden tussen Suriname en Rusland. Echter constateert zij dat Rusland geen van de producten importeert die ons land produceert. Ook de studiebeurzen ziet Alihusain- del Castillho als een ondoordachte stap. Zij vraagt zich af in welke beroepen de studenten van ons zich zullen verdiepen en waar ze te werk gesteld zullen worden bij terugkomst. Ze merkt op dat de overheid niet in staat is om werkgelegenheid te scheppen, omdat al het verdiende geld naar het aflossen van leningen gaan.

door Johannes Damodar Patak

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / De West 04-11-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics