Nickerie.Net, dinsdag 14 november 2017


Diabetes blijft enorm probleem in Suriname

De meest recente cijfers wijzen uit dat ruim 11% van de Surinaamse bevolking diabetes heeft. Daarvan weet de helft nog niet dat zij deze aandoening heeft. Suikerziekte, zoals diabetes ook bekend staat, is nu de vierde belangrijkste doodsoorzaak. “Diabetes is een enorm probleem in Suriname. Het aantal patiënten dat in de dialyse schiet vanwege een slecht gereguleerde diabetes is heel groot”, zegt Thelma Vreden, Chief Operations Officer van de Intermed Bedrijvengroep.

fotoEr zijn meerdere organisaties die actief zijn om een grotere bewustwording te bewerkstelligen, onder meer over de risicofactoren, de complicaties en manieren om diabetes te voorkomen of er op een juiste wijze mee om te gaan. “Een van de risicofactoren voor diabetes is onvoldoende beweging. Daarom willen we ons personeel stimuleren om beweging tot onderdeel van zijn lifestyle te maken”, zegt Vreden. Speciaal voor personeelsleden en hun gezinnen werd zaterdag een bewegingsdag gehouden op het terrein van het medisch laboratorium MyLab, dat deel uitmaakt van de bedrijvengroep.

De bewegingssessie startte met een warming-up, gevolgd door Zumba en sport en spel. Alle units van de bedrijvengroep, waaronder ook Pharmport, Intermed Caribe, het Medisch Diagnostisch Centrum en Diabetre, hadden een eigen stand, waar ze informatie verschaften en gezonde voeding en drank konden verkopen. Ook bestond de mogelijkheid om vóór en na het bewegen bloeddruk en bloedsuiker te meten. “We promoten elke keer dat mensen voldoende moeten bewegen, gezond moeten eten en op tijd moeten screenen, maar dat geldt dus ook voor ons. We hebben met deze bewegingsdag getracht te laten zien hoe dat moet. Niet alleen promoten, maar ook zelf doen. Het hoeft natuurlijk niet precies zoals wij het hebben gedaan, maar wij wilden laten zien hoe je het wel zou kunnen doen. We wilden het goede voorbeeld geven”, zegt Whitney Williams, Business Unit Manager van MyLab.

Sinds 1980 is het aantal diabetespatiënten wereldwijd gestegen naar ongeveer 422 miljoen volwassenen. Dat betekent dat in ongeveer 35 jaar tijd het aantal diabetici internationaal verviervoudigd is. De meeste diabetespatiënten wonen in lager- en middeninkomenslanden wonen zoals Suriname. Overgewicht en obesitas zijn enkele factoren voor de dramatische stijging van de aandoening. Uit cijfers van MyLab is gebleken dat het aantal personen in Suriname met overgewicht steeds toeneemt. Ook blijken steeds meer kinderen veel te zwaar te zijn. “Dat is een zorgelijke trend”, verklaart Williams.

De Business Unit Manager van MyLab geeft aan dat niet alleen het aantal personen met diabetes stijgt, maar in bepaalde districten en onder bepaalde bevolkingsgroepen blijkt de aandoening ook veel meer voor te komen. Vanuit de bedrijvengroep wordt daarom gekeken hoe te komen tot een programma om de mensen nóg bewuster te maken. Volgens Williams zijn mensen over het algemeen wel al bewust. Zo komen bezoekers tijdens beurzen naar de stand van het laboratorium toe om eerst hun bloeddruk en bloedsuiker te meten. “En daar gaat het om. Het is belangrijk dat je niet alleen in de ochtend, maar ook ’s avonds even meet om te weten hoe je ervoor staat”, stelt ze.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dWT 14-11-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics