Nickerie.Net, donderdag 23 november 2017


 

 

22 november 2017
De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) heeft in een verklaring De Surinaamsche Bank ervan beschuldigd onjuistheden te verkondigen in een door de bank uitgegeven persbericht. In de verklaring stelt Harmen Boerboom, NOS-correspondent in Suriname, dat de NOS zijn best doet om met de berichtgeving over deze gevoelige materie bij te dragen aan een feitelijke weergave van de financiële en monetaire situatie in Suriname.

Lees hier de verklaring van de NOS

Op dinsdag 21 november verspreidde De Surinaamsche Bank (DSB) een persbericht waarin verschillende onjuistheden staan. Een aantal daarvan betreft de NOS.

In het persbericht wordt gesteld dat het Nederlandse ex-directielid van DSB, Hans Moison, bij de NOS-radio heeft opgeroepen tot een bankrun. De NOS-radio heeft Hans Moison echter nooit over dit onderwerp aan het woord gelaten, laat staan dat hij heeft kunnen oproepen tot een bankrun. Wel is Hans Moison aangehaald in een internet-verhaal over DSB, dat op maandag 20 november op de NOS-website is gepubliceerd.

Lees hier het artikel:
https://nos.nl/artikel/2203835-surinaamse-centrale-bank-waarschuwt-voor-bankrun.html

De aanleiding van dat artikel was de oproep, eerder die dag, van de Centrale Bank van Suriname om vooral géén bankrun te laten ontstaan op DSB. De heer Moison is in het artikel opgevoerd als oud-directielid van de bank, en als financieel deskundige die ingaat op de extreem lage solvabiliteit van DSB. Hij wijst op de noodzaak van herstel ervan.

Nergens in het artikel roept de heer Moison echter op tot een bankrun.

Integendeel: in het genoemde internet-artikel beklemtoont voorzitter Winston Ramataursing van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) dat een bankrun onder de huidige omstandigheden niet nodig is.

De strekking van de berichtgeving van de NOS over dit onderwerp is dus een volstrekt andere dan die welke in het persbericht van De Surinaamsche Bank wordt neergezet.

Het is kwalijk en betreurenswaardig dat DSB op basis van feitelijke onjuistheden, de NOS er publiekelijk van beschuldigt indirect mee te werken aan een bankrun.

De NOS doet zijn best om met de berichtgeving over deze gevoelige materie bij te dragen aan een feitelijke weergave van de financiële en monetaire situatie in Suriname. En met deze reactie op het persbericht van DSB hoopt de NOS de ‘alternative facts’ te weerleggen die dezer dagen door diverse Surinaamse financiële instellingen alsook door de Surinaamse regering, als waarheden zijn geponeerd.

De NOS in Hilversum heeft vandaag de Nederlandse woordvoerder van DSB, Jan Driessen van communicatiebureau QA-communicatie, gewaarschuwd voor het verspreiden van feitelijke onjuistheden. Driessen is daarnaast gevraagd zo snel mogelijk in een nieuwe verklaring op de gedane beweringen terug te komen, dan wel concreet aan te wijzen dat de NOS gedaan heeft wat er in de persverklaring van DSB beweerd wordt.

Met vriendelijke groet,

Harmen Boerboom,
Suriname-correspondent NOS

Paramaribo, 22 november 2017

 

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NOS 22-11-2017

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics