Nickerie.Net, donderdag 30 november 2017


Chirurg Chander Mahabier onderscheiden tot Officier in de Ereorde van de Gele Ster

29-11- 2017

De chirurg Chander Mahabier is door de regering van Suriname ook onderscheiden in het kader van 42 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Hij kreeg de eretitel van Officier in de Ereorde van de Gele Ster. De decoratie werd overhandigd door zaakgelastigde van Suriname in Nederland, Ebu Jones. Deze onderscheiding doet de in Nickerie geboren chirurg goed en stimuleert hem om zijn inventiviteit op medisch gebied door te zetten en door te gaan met zijn grensoverschrijdende maatschappelijke activiteiten. Doctor Mahabier kreeg in de medische wereld brede bekendheid toen hij in 1989 promoveerde op een onderzoek, waarbij hij voor de dikkedarmoperatie een methode ontwikkelde, met als resultaat dat slechts één operatie noodzakelijk was en doorgaans geen tijdelijke uitgang (stoma) aangebracht hoefde te worden. Voor deze methode ontwikkelde hij samen met een medische fabrikant drie vereiste instrumenten en een spoelvloeistof met een combinatie van bepaalde soorten antibiotica. Deze methode, inmiddels bekend als methode-Mahabier, wordt thans wereldwijd toegepast. Mahabier heeft eerder ook de eretitel Ridder in de Orde van de Palm ontvangen.

http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/wp-content/uploads/2017/11/Chirurg-Chander-Mahabier-ook-onderscheiden.jpg

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 30-11-2017

Nickerie.Net, woensdag 02 januari 2013


Doktor Chander Mahabier onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

door redactie Nickerie.Net

 

Hendrik-Ido-Ambacht - Onlangs is in zijn woonplaats Hendrik-Ido Ambacht de zeer gerespecteerde chirurg Doktor Chander Mahabier (1949) onderscheiden tot Ridder in orde van Oranje-Nassau. Negen andere burgers van deze gemeente werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voor de burgemeester was het een zeldzaamheid dat hij één burger van zijn gemeente namens de koningin mocht benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Met deze Koninklijke onderscheiding werd de in Nickerie geboren Doktor Mahabier geprezen zowel voor zijn inventiviteit op medisch gebied als zijn grensoverschrijdende maatschappelijke betrokkenheid.

 

 Doktor Chander Mahabier krijgt de onderscheiding opgespeld door burgemeester Jan Heijkoop Burgemeester Jan Heijkoop samen met Doktor Chander Mahabier Doktor Chander Mahabier - Ridder in de orde van Oranje Nassau

Foto-impressie van de onderscheidingsceremonie op vrijdag 27 april 2012, waarbij de Doktor Chander Mahabier de Koninklijke onderscheiding in ontvangst mocht nemen uit handen van burgemeester Jan Heijkoop, namens de koningin (Foto ambacht.net, 27-04-2012).

Medisch

Doktor Mahabier is als chirurg werkzaam bij het Albert Schweitzer ziekenhuis (www.asz.nl) in Zwijndrecht. In zijn  functie is hij ook belast met de opleiding van artsen met tropenspecialisatie (TAIO). Binnen zijn functie is zijn primair aandachtsgebied gastro-enterologische chirurgie en daarnaast kinderchirurgie en traumachirurgie. Hij is expert in Carpale Tunnel Syndroom-operaties met behulp van endoscopie en hij is ook expert in het verrichten liesbreukoperaties onder lokale verdoving, in plaats van algehele verdoving.

 

'Methode-Mahabier'

Doktor Mahabier kreeg in de medische wereld brede bekendheid toen hij in 1989 promoveerde op een onderzoek, waarbij hij voor dikke darmoperatie een methode ontwikkelde, met als resultaat dat slechts één operatie noodzakelijk was en doorgaans geen tijdelijke uitgang (stoma) aangebracht hoefde te worden. Voor deze methode ontwikkelde hij samen met een medische fabrikant drietal vereiste instrumenten en een spoelvloeistof met een combinatie van bepaalde soorten antibiotica. Deze methode, inmiddels bekend als methode-Mahabier, word thans wereldwijd toegepast. In de praktijk levert de methode-Mahabier, behalve veel gemak voor de patiënt, ook nog eens een behoorlijke kostenbesparing.

 

Autoriteit endoscopische ingreep CTS-patienten

Doktor Mahabier is altijd met de tijd meegegaan en heeft een scherp oog voor moderne technieken en de toepasbaarheid ervan. Zo beheerst hij als een van de weinige specialisten in Nederland een ingreep, waarbij hij middels endoscopie (kijkoperatie) patiënten kan verhelpen van 'carpaaltunnelsysndroom' (cts). Doorgaans wordt bij zo'n operatie de ‘open methode’ toegepast, waarbij een diepe snee wordt gemaakt in de hand . Echter met een kijkoperatie wordt slechts een heel klein openingetje gemaakt in de pols met als groot voordeel dat de patiënt maar 48 uur een drukverband hoeft te dragen en weer gauw kan werken. Doktor Mahabier heeft deze ingreep al zo’n 600 keer uitgevoerd. Met dit recordaantal is hij een autoriteit. Dat de methode niet op grote schaal wordt toegepast, schrijft Mahabier toe aan onder meer de dure apparatuur en vooral de moeilijkheidsgraad. “Het leerproces is lang en intensief.” Hij is al meer dan eens, vanuit diverse landen, gevraagd om opleider te worden in deze techniek, maar kiest daar niet voor. “Ik wil mijn patiënten helpen.” De operaties worden uitgevoerd in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Zwijndrecht, waar hij werkzaam is. CTS-patiënten uit het hele land komen naar dit ziekenhuis voor deze endoscopische ingreep. Klik hier voor een demonstratievideo van een kijkoperatie bij een patient met Carpale tunnel syndroom.

Let op: deze video is gemaakt voor medische studenten en professionals op dit gebied. Patienten met een Carpale tunnel syndroom kunnen een indicatie krijgen wat er gebeurt als men kiest om verholpen te worden middels kijkoperatie.

 

Demonstratievideo endoscopische ingreep CTS-patienten

https://youtu.be/5ORHqT6JYD8

 

Internationaal

De werkzaamheden van doktor Mahabier beperken zich niet alleen tot de grenzen van Nederland. Hij verricht ook chirurgische werkzaamheden in de Afrikaanse landen Ghana en Malawi. Hij maakt deel uit van het commissie buitenland van het Albert Schweitzer Ziekhuis waarin hij al ruim 20 jaar meewerkt aan internationale medische hulpverlening.

Een speciale aandacht heeft hij voor zijn geboorteland Suriname. Hij is voorzitter van COGESUR, Coördinatie en Ondersteuning Gezondheidszorg SURiname. COGESUR heeft een aantal medische missies achter de rug waarbij een aantal succesvolle projecten zijn uitgevoerd. De projecten bestaan uit materiële hulpverlening en opleidingen. Een van de recente projecten is de diabetesopleiding waarbij 123 diabetes verpleegkundigen in heel Suriname zijn opgeleid (www.cogesur.nl).

 

Maatschappelijke betrokkenheid

Ondanks zijn drukke werkzaamheden op professioneel medisch gebied weet doktor Mahabier toch tijd vrij te maken voor maatschappelijke werkzaamheden. Hij doet dit niet als hobby, maar vooral als noodzaak om te voorkomen dat belangrijke culturele en maatschappelijke elementen van de samenleving niet komen stil te staan of zelfs helemaal verdwijnen. Hij is voorzitter van sociëteit Tagore, vice-voorzitter van Stichting Vrienden van Nickerie (www.nickerie.nl ), die veel werk verzet voor kansarme scholieren in Nickerie. Verder is hij medeoprichter van de netwerkorganisatie Arth. Hij is negen jaar bestuurlid is geweest van Omroep Hindoe Media (OHM). Verder heeft hij veel intercultureel werk verricht voor de Hindostaanse gemeenschap in Nederland.

Doktor Chander Mahabier behoort tot de generatie Nickeriaanse Hindostanen met een grote dynamiek. In zijn jeugd heeft hij zijn ouders naast zijn school veel geholpen in de rijstvelden, waar toen nog veel werkzaamheden handmatig werden verricht. In de tijd waarbij veel Nickerie studenten een retour Paramaribo maakten met toen zeer gerespecteerde kweekdiploma op zak, verlegde Chander Mahabier zijn horizon tot ver over de 's landsgrenzen. Alhoewel hij na zijn studie zich in Nederland vestigde, is zijn binding met Suriname heel sterk gebleven. Hij bezoek zijn geboorteland soms zelfs meerdere keren per jaar. Hij gaat nooit met lege handen naar toe. Hij zoekt altijd naar mogelijkheden om de nieuwste technieken in de medische zorg zoveel mogelijk ook te helpen toepassen in Suriname.

Doktor Mahabier is afkomstig van een zeer muzikaal familie uit het rijstdistrict. Zijn vader Dadien als dhoolspeler samen met zijn oom Pandit Bhalal als componist en zanger, vormden een legendarische duo op muziekgebied, die in het Caribische gebied veel furore heeft gemaakt. Pandit Bhailal Mahabier had al in 1966 een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn bijdrage op het gebied van cultuur, hindi-onderwijs en zijn zorg voor weeskinderen in Arya Dewaker. Het waren twee broers die naast hun drukke werkzaamheden tijd vrij maakten voor cultuurontwikkeling en maatschappelijke zorg. Vermeldenswaard is dat dit jaar ook een nicht van doktor Mahabier, Asha Mahabier (dochter van wijlen Pandit Bhailal) een Koninklijke onderscheiding heeft ontvangen voor haar werk op onderwijsgebied op het eiland Sint Maarten, waarzij woonachtig is vanaf de jaren zestig. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het is wellicht overbodig te vermelden dat deze mensen als grote inspiratie bron dienen zowel binnen de familie als daarbuiten. Waar velen zich schuilen achter de woorden 'druk, druk, druk', hebben zij bewezen dat waar de wil aanwezig is, zeker ook de wegen kunnen open gaan. Deze zeer voorbeeldige Nickerianen behoren tot de schaarse groep doeners met passie in tegenstelling tot de grote groep toezeggers waar zelden gebrek aan is.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net

16-05-2012

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics