Nickerie.Net, woensdag 29 november 2017


Minister Algoe: Bende bezig in visserijsector
 
29 Nov 2017
foto
  Minister Soeresh Algoe van LVV deelde mee hard te zullen optreden tegen de bende in de visserijsector. (Foto: Raoul Lith)  

 

 
 
In De Nationale Assemblee is dinsdag een behoorlijke commotie ontstaan rond de uitgifte van visserijvergunningen. Tijdens het betoog van Assembleelid William Waidoe (Pertjajah Luhur) kwam deze kwestie weer aan de orde. NDP-fractieleider Andrť Misiekaba zei dat er een waas van geheimzinnigheid is. Hij wil wil duidelijkheid hierover. Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ging gelijk in op deze zaak. Hij merkte op dat het om een bende gaat. Hij is bezig met het stellen van orde op zaken. Er spelen enorme belangen in de sector, waarbij veel zaken nog onduidelijk zijn. Hij zei dat op korte termijn visvergunningen ingetrokken zullen worden.

De Nationale Assemblee wil een lijst van de minister hebben van alle visvergunningen die zijn uitgegeven. Er blijken ook visvergunningen aan Guyanezen te zijn uitgegeven. Het Guyanese Visserscollectief heeft de minister in een brief aangegeven dat het om 84 vergunningen gaat, waarbij ook een naam is genoemd van degene die de vergunningen heeft verstrekt. Algoe zei dat zelfs Assembleeleden hebben getracht te voorkomen dat hij de zaak rond visvergunningen onderzoekt. Hij wilde de naam niet noemen. Ook in de schorsing waarbij de coalitie overleg met de minister had, heeft hij de naam niet genoemd. Misiekaba zei op een opmerking dat ook al zou het om een coalitielid gaan, niemand beschermd wordt.

Uit het betoog van de minister en Assembleeleden is duidelijk naar voren gekomen dat er een zeer ongezonde situatie heerst rond de visvergunningen. Algoe legde uit dat eigenaren van boten nummers meteen kopiŽren, waardoor meerdere boten met dezelfde nummers bezig zijn vis te vangen in Surinaamse wateren. Het gaat om een oppervlak dat groter is dan het vaste land van Suriname. LVV is afhankelijk van Justitie en Politie en de Kustwacht om illegale visserij aan te kunnen pakken.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons stelde dat de zaak tot de bodem moet worden uitgezocht. Zij verwacht alle gegevens van de minister rond verstrekte vergunningen. Algoe deelde mee dat hij dit jaar geen enkele vergunning heeft getekend nadat hij ontdekte dat op naam van ťťn persoon 17 vergunningen waren voorbereid en evenveel op naam van een stichting die door dezelfde persoon wordt beheerd. Ook is de CLAD ingeschakeld om de zaak te onderzoeken. LVV is ook met Defensie bezig deze zaak in kaart te brengen. Waidoe merkte op dat niet op de CLAD gewacht moet worden. Hij riep deskundigen en anderen van LVV die op de hoogte zijn van zaken deze door te geven aan Assembleeleden.

Rajiv Ramsahai (NDP) voerde aan dat iemand die de visserijsector compleet vernield heeft, opgenomen is in de presidentiŽle commissie. Hij vroeg zich af hoe deze persoon de sector tot ontwikkeling kan brengen. Hierop antwoordde Algoe dat hij geen voordrachten heeft gedaan voor deze commissie. Partijgenoten Rachied Doekhie en Keshopersad Gangaram Panday merkten op dat veel vis uit Suriname via Guyana wordt geŽxporteerd. Doekhie gaf aan dat de districtscommissaris van Nickerie frauduleuze handelingen heeft ontdekt en deze zijn doorgegeven aan de minister. Algoe zei dat tegen iedereen die de wettelijke regelingen overtreedt opgetreden zal worden, ongeacht om wie het gaat. Hierin wordt hij ondersteund door het gehele parlement.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 29-11-2017

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics