Nickerie.Net, zaterdag 02 december 2017


Mathoera: Onvoldoende geld om salarissen te betalen
 
01 Dec 2017
foto
  Assembleelid Krishna Mathoera  

 

 
 
"Er is onvoldoende geld om basiszaken als salarissen, onderwijs, gezondheid, veiligheid, maar ook zeer noodzakelijke zaken als paspoorten en rijbewijzen te financieren. De dienstverlening van de overheid is slecht en haast onacceptabel. Op de meeste departementen komt men aan het werk, maar er zijn geen middelen en dus bijna geen werk. De meest basale zaken als papier, schoonmaakmiddelen en toiletpapier ontbreken veelal. Hoe komt het dat de regering, nu niet alles kan betalen?" Dit stelde Assembleelid Krishna Mathoera (VHP), tijdens de begrotingsbehandeling.

Het Assembleelid merkte op dat de situatie nu veel erger is dan in 2015. De bestedingsruimte is volgens haar ernstig verslechterd door de hoge rente aflossingen van gemaakte schulden. Mathoera stond stil bij de uitgaven en de inkomsten van de Staat. De schulden en uitgaven gestegen, terwijl de inkomsten zijn gedaald. De rente en aflossingen zijn 50% van de inkomsten die ongeveer SRD 4 miljard zijn, zei Mathoera. Het geld dat overblijft (SRD 1,9 miljard) is niet genoeg om alle salarissen te betalen.

"Dit verklaart ook het probleem, waarom subsidies en niet alle salarissen op tijd betaald kunnen worden, want elke maand is het een puzzel. Daarom is er kennelijk in juli 2017 een bedrag van 10 miljoen euro geleend bij de RBC bank tegen een rente van 7%. Want dan moest vakantiegeld betaald worden", concludeerde Mathoera. Zij wil van de minister van FinanciŽn weten waarom en waarvoor geleend is geworden. De volksvertegenwoordiger wil ook weten waar SRD 1,6 miljard geleend zal worden het komende jaar om het begrotingstekort te dekken. Zij waarschuwde voor de gevolgen van monetaire financiering en vroeg om het land niet wederom in een crisis te storten.

Mathoera hekelde het beleid dat de regering voert, waarbij steeds meer geld bij het volk, dat het al moeilijk genoeg heeft, wordt gehaald. "Dit gevoerde beleid laat haar eigen stemmers in de steek. De beloofde welvaart en welzijn is uitgebleven. En dit beleid zet Suriname jaren terug in de tijd. Ik roep de regering op om de handen in elkaar te slaan, met de deskundigen aan tafel te zitten en de het beleid te wijzigen. In het ander geval zijn we allemaal verliezers," zei het Assembleelid dat heel wat kritiek te incasseren kreeg van de NDP-fractie met haar betoog.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 01-12-2017

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics