Nickerie.Net, zaterdag 02 december 2017


Nationale Bloedbank: Wees een held!

Het is de Nationale Bloedbank twee dagen gelukt om haar doelstelling van 50 tot 60 bloedzakken per dag te halen binnen haar bloedinzamelingsweek. In de afgelopen maand was er een geringe aanloop van het aantal bloeddonaties, wat de Nationale Bloedbank ertoe heeft aangezet om een bloedinzamelingsactie ‘Wees een held’ te starten. Eenieder die gezond is, minimaal 50 kilo weegt en tussen 18 en 55 jaar is, kan vandaag en morgen nog een held zijn.

fotoMet een bestand van ongeveer 6.000 bloeddonoren is de Nationale Bloedbank niet in staat het aantal bloedproducten dat de ziekenhuizen dagelijks aanvragen. te leveren. De bloedbank doet er alles aan om te komen tot een optimale bloedvoorraad om voldoende bloed te kunnen leveren aan de ziekenhuizen. Zij doet een beroep op de totale gemeenschap om hun menslievendheid te tonen door hun dierbaar bloed af te staan. De Nationale Bloedbank hoopt ook vandaag en morgen haar doelstelling van 50-60 bloedzakken te halen.

Er zijn ook bedrijven die het bloeddonorschap stimuleren. De Nationale Bloedbank heeft onder meerdere bedrijven gelobbyd om deze daad voor de medemens te ondersteunen. Ofschoon er meerdere bedrijven zijn die het bloeddonorschap willen stimuleren, is de opkomst volgens de bloedbank nog niet wat het wezen moet. Zij werkt ernaar toe om bedrijven zover te krijgen om het concept over te nemen. De Bloedbank heeft regelmatig wervingsacties bij verschillende instanties om zoveel mogelijke informatie te verstrekken, om mensen te interesseren voor het bloeddonorschap. Uiteindelijk wil de bloedbank een bestand van zo’n 7.000 vaste bloeddonoren.

De inzamelingsactie die vanaf 27 november loopt en morgen wordt beëindigd moet de bloedvoorraad een boost geven. Potentiële bloeddonoren kunnen altijd terecht bij de Nationale Bloedbank aan de Rode Kruislaan 24. Voor degenen die nog aan de actie willen meedoen, kan dat vandaag nog tot half drie vanmiddag en morgen, zaterdag, van 08.00 u tot 12.00 u.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 01-12-2017

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics