Nickerie.Net, dinsdag 05 december 2017


Onlangs is minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), begonnen met het uitvoeren van strenge controles in de visserijsector waarbij diverse onregelmatigheden naar buiten zijn gekomen. Het voornaamste probleem zijn illegale visserij-activiteiten, waarbij er bewust in andere (visserij)zones dan vermeld op de vergunning, wordt gevist. Ook blijken er problemen te zijn met het verstrekken van vergunningen voor de visserij. Nu weten we allemaal dat het parlement, zowel de coalitie als oppositie, de mond vol heeft van de bestrijding van corruptie.

Wij zouden het geacht lid William Waidoe moeten bedanken voor zijn toespraak in De Nationale Assemblee afgelopen dinsdag. Als hij de misstanden binnen de visserijsector niet had aangekaart, waren de poppen nu misschien niet aan het dansen. De minister is telefonisch bedreigd door een assembleelid, dat hoogstwaarschijnlijk baat heeft bij de corruptieve handelingen. Naast het feit dat er grote onduidelijkheid heerst over het aantal visvergunningen dat de afgelopen decennia is verstrekt door het ministerie van LVV, is er sprake van geknoei met vergunningen, fraude en grootschalige smokkel van vis naar ons buurland Guyana. Volgens de minister zei de parlementariër tegen hem: ‘Minister yu o lasi yu post’, toen hij begon met het onderzoek naar het aantal visvergunningen en boten. Het is nu meer dan duidelijk dat er een grote wolk van corruptie hangt boven de visserijsector. Nu weten wij dus waarom bepaalde zaken niet aangepakt kunnen worden. Zij worden met de mantel der liefde bedekt, omdat een adequate aanpak, vrienden of collega’s duur zou komen te staan. Wij moeten stellen dat het gedurfd is van de minister om in het parlement aan te geven dat hij bedreigd is, hoewel hij de naam van de persoon niet wil noemen. Het parlement is nu in elk geval klaarwakker. Op aanvraag van het parlement, beloofde Algoe alle stukken naar het parlement te sturen, zodat het parlement een beeld kan krijgen van de vergunningen die zijn uitgegeven en een oplossing kan brengen in de zaak. Algoe gaf aan dat de Clad is ingeschakeld om de zaak te onderzoeken. Overigens weten wij dat wachten op de Clad jaren zal duren en uiteindelijk gebeurt er niets, want hoeveel rapporten liggen er al niet. Wij hopen dat het parlement er werk van maakt en daadwerkelijk een halt toeroept aan de misstanden binnen de visserijsector. Corruptie moet in alle lagen van de samenleving onderzocht en aangepakt worden. Dat een parlementariër een minister bedreigt die zijn werk naar behoren probeert te doen, kan niet door de beugel.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / De West 05-12-2017

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics