Nickerie.Net, zondag 10 december 2017


VHP-voorzitter: Stank van corruptie wordt sterker

"De omvangrijke corruptie in ons land is het gevolg van slecht bestuur. De stank van corruptie is overal en wordt met de dag sterker. Het ene corruptieschandaal stapelt zich op na het andere." Dit zegt VHP-voorzitter Chan Santokhi in een verklaring op de Internationale Dag tegen Corruptie, uitgeroepen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Corruptie is door het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank gedefinieerd als misbruik van publieke organen voor private doeleinden. Corruptie is het product van slecht functionerende instituten, gebrek aan transparantie en ethiek.

VHP-voorzitter Chan Santokhi

"Corruptie heeft te maken met gebrek aan goed bestuur, democratische controle en transparantie. Corruptie staat de ontwikkeling van een land in de weg, verstoort de marktwerking en verpest het ondernemingsklimaat. We mogen ons niet vergissen: democratie en de rechtsstaat zijn onverzoenbaar met corruptie. De corruptie in Suriname is diep geworteld, en het lijkt een virus te zijn geworden en een structureel onderdeel van het politiek-bestuurlijke systeem. Er is een groeiende band tussen criminelen, corrupte ambtenaren en bestuurders van het land. Maar ook de private sector wordt hierbij meegesleurd. Want zonder 'tyuku' lukt niks!

In de regeringsverklaring 2010-2015 staat dat 'kruistocht tegen de corruptie' een essentieel onderdeel vormt van het beleid. De president had zich uitgesproken tegen corruptie, echter tot op heden is hij niet in staat de corruptie aan te pakken. De kruistocht tegen corruptie is als sneeuw voor de zon verdwenen. Het allerbeste middel tegen corruptie is openbaarheid van bestuur (Good governance). Bestrijding ervan is dan ook een van de noodzakelijke voorwaarden voor effectieve en duurzame armoedebestrijding.

Toen ik minister van Justitie en Politie was heb ik ‘Zero Tolerance en No Nonsense beleid' ontwikkeld tegen de grensoverschrijdende criminaliteit. Tegen corruptie zal hetzelfde beleid worden gevoerd. Tegelijk gaan we voor versterking van internationale samenwerking en aanpassing van regelgeving tegen corruptie. We denken hierbij aan VN conventie tegen corruptie. Het parlement heeft wel een anti-corruptiewet goedgekeurd, maar de wet kan niet optimaal worden uitgevoerd, omdat de in de wet genoemde uitvoeringsbesluiten en instituten er niet zijn.

Feit is dat deze regering de veel corruptiegevallen niet kan aanpakken, ondanks de vele dossiers en informatie hierover. (Cassavefabriek, Wanica ziekenhuis, rijstpelmolen; asfaltplan: naschoolse opvang: Carifesta; visvergunningen; verdwijning gelden luchthavenbeheer en sociale zaken, etc.) Corruptie moet preventief en repressief aangepakt worden. Dit zal bijdragen aan de versterking van het functioneren van de rechtsstaat en de economie. Kortom, ik zeg Nee tegen Corruptie. Ik ga voor aanpak van corruptie, Good Governance en duurzame ontwikkeling."

VHP-voorzitter Chan Santokhi

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 10-12-2017

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics