Nickerie.Net, woensdag 13 december 2017


LVV-minister Algoe: “Ingaande 15 januari 2018 vervallen alle visvergunningen”

12-12- 2017
Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) heeft besloten alle visvergunningen ingaande 15 januari 2018 vervallen te verklaren. Dit zei de bewindsman maandag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA). “Allemaal worden gebracht naar nul. Na de screening zullen nieuwe vergunningen worden verstrekt. Wij moeten dat doen”, benadrukte Algoe. De bewindsman benadrukte dat het grootschalig sjoemelen binnen de visserijsector hem genoodzaakt heeft deze maatregel te treffen. De klachten verwacht hij zeker ook, omdat deze stap betekent dat geen enkele vissersboot op Surinaamse wateren mag opereren. De kustwacht zal samen met de politie en het nationaal leger de controle op de wateren opvoeren.

LVV-minister AlgoeIn het parlement is sinds de start van de begrotingsbehandeling een behoorlijke commotie ontstaan rond de uitgifte van visserijvergunningen. Minister Algoe vindt dat het om een bende gaat waarbij eigenaren van boten nummers meteen kopiëren, waardoor meerdere boten met dezelfde nummers bezig zijn vis te vangen in Surinaamse wateren. De minister is wachtende op het rapport van de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) die een grondig onderzoek moet verrichten bij het onderdirectoraat Visserij. “Alles is begonnen toen wij de Interne Controle naar Visserij hebben gestuurd. Het rapport van de afdeling Interne Controle zal als basis dienen voor het onderzoek van de Clad. Als wij mensen zullen moeten ontslaan of de pg inschakelen, dan zullen wij dat moeten doen”, benadrukte de minister.

Personeel afdeling Visserij Nickerie buiten functie gesteld
Algoe verwees naar een brief van de visserscoöperatie in Guyana die aangaf dat in het jaar 2000 ongeveer 50 vergunningen waren getekend. Uiteindelijk is deze gaan uitgroeien naar 84 zonder dat het ministerie iets wist. Beslist is ook daar alles naar nul te brengen. Besloten is het LVV-personeel op de afdeling Visserij in Nickerie gedurende het onderzoek buiten functie te stellen. Gebleken is volgens de minister dat het personeel de vissers liet betalen voor aanvragen, waarna een andere weg werd bewandeld om de papieren in orde te maken. De bewindsman benadrukte dat een visvergunning maar een jaar geldig is. Hij benadrukte dat in 2017 geen SK en BV vergunningen zijn uitgegeven om het kopiëren van vergunningen te voorkomen. “Terwijl de ene aanmeerde, vertrok de andere naar zee om te vissen. Van daar dat het Vessel Monitoring System is ingevoerd om na te gaan waar precies deze boten zich bevinden”, aldus de minister.

FR

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 13-12-2017

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics