Nickerie.Net, dinsdag 19 december 2017


Doorlichting EBS  door Jacobs Consultancy legt vinger op overheidsrol

 

De overheid is op onaanvaardbare wijze verweven geraakt in het verloop en het herstel van subsidiebetalingen aan de energiesector. Dit doet zij via een aantal mechanismen waaronder rechtstreekse betalingen aan producenten en het niet betalen van energierekeningen door openbare instellingen. Jacobs Consultancy dat door het ministerie van FinanciŽn is aangetrokken om de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) door te lichten, heeft harde feiten neergepend in het uitgebrachte verslag. De kostprijs van energie kan sterk worden verlaagd door het bedrijf efficiŽnt te draaien, terwijl subsidies moeten worden afgebouwd. Door nodige maatregelen te treffen, zullen de inkomsten enorm worden verhoogd.

fotoJacobs Consultancy brengt in kaart wat de inkomsten zijn van EBS, hoe groot de subsidie is. Door maatregelen moet het bedrijf gezond worden gemaakt.

 

De overheidsrol in de energiesector en de obstakels die de energiesector daardoor ondervindt, zijn gedetailleerd weergegeven. ďAlle thermische stroomgeneratoren en brandstofleveranciers zijn verbonden met de overheid, zodat er conflicterende factoren zijn tussen belanghebbenden bij het overwegen van overeenkomsten voor de aankoop van energie en overeenkomsten voor brandstoflevering,Ē schrijft Jacobs Consultancy.

Er is onvoldoende concurrentie in de productie om efficiŽnte operaties aan te moedigen. Er is geen onafhankelijke vaststelling en monitoring van de belangrijkste prestatie-indicatoren en er zijn geen (fiscale of andere) boetes voor het niet halen van doelen. Er is geen onafhankelijke beleidsinstelling en er is geen onafhankelijke regulering van de sector, somt het consultancybureau op.

De EBS vervult de meeste functies in de sector als enige organisatie. Er is een gebrek aan sterke interfaces, en daarmee de juiste verantwoordelijkheid van afzonderlijke functies. Het resultaat van beperkte aansprakelijkheid en regulering door onafhankelijke autoriteiten is dat het voor de EBS moeilijk is om efficiŽntieverbeteringen door te voeren. Een van de symptomen hiervan is dat het aantal EBS-werknemers gestaag is toegenomen. Daarbovenop komt dat het vertrouwen in de sector is verslechterd, waardoor het moeilijker is om de situatie te herstellen.

In het rapport geeft Jacobs Consultancy aan dat er maatregelen moeten worden getroffen om het tij te keren. Verbeter sectorplanning, verbeter de efficiŽntie van operaties en verlaag de operationele kosten van de sector, luidt het advies. Onder de vele maatregelen die volgens het consultancybureau moeten worden getroffen zijn ook het aantrekken van investeringen, verbetering van de concurrentie, verbetering van billijke risicodeling, herstel van vertrouwen in de sector, betere betalingsbereidheid en inkomende investeringen.

De zaken zijn over het algemeen bekend bij de EBS en de overheid. De uitdaging is om een institutionele raamwerk op te zetten dat deze zaken effectief en snel zal overwinnen, stelt Jacobs Consultancy. Er is een snelle aanpak nodig voor een nieuwe institutionele structuur en een mechanisme om in de kortst mogelijke tijd een herstructurering tot stand te brengen om zo snel als praktisch mogelijk is te beginnen met het verminderen van de subsidies.

ďWij vinden dat de autoriteit tanden moet hebben bij de handhaving van de voorschriften voor het vaststellen van beleid en doelen, gebaat moet zijn bij gegevensvereisten voor sectorprestatie-indicatoren en over een krachtig mechanisme moet hebben voor het opleggen van straffen.Ē

In zijn adviezen neemt Jacobs Consultancy mee dat de EBS wordt opgesplitst in twee overheidsbedrijven die op basis van commerciŽle principes werken. Een elektriciteitsbedrijf dat verantwoordelijk is voor transmissie, distributie en levering en een nationaal bedrijf voor thermische opwekking. Dit is reeds bij wet vastgesteld. De overheid moet de Hydro-plant overnemen en daaraan een 25-jarige concessie koppelen voor exploitatie en onderhoud van de faciliteit. Er moeten concessies worden aanbesteed voor toekomstige hernieuwbare energiebronnen ďomdat de vraag naar elektriciteit toeneemt.Ē Het ministerie van FinanciŽn moet worden versterkt bij financiŽle regulering van tarieven en brandstofprijzen en moet er een onafhankelijke technische regulator en licentiegever worden ingesteld.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 19-12-2017

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics