Nickerie.Net, woensdag 20 december 2017


Mislukte couppoging van Ashwien Adhin binnen Sanatan Dharm

19-12- 2017

Recent hebben wij mogen vernemen dat Robert Mugabe van Zimbabwe gedwongen de macht moest overdragen. Een leider die langer dan een halve eeuw heer en meester is geweest in zijn land. In Suriname is de voorzitter van de Sanatan Dharm ook langer dan een halve eeuw op die positie gehandhaafd. Haviken denken dat de voorzitter oud is en niet veel naar buiten toe treedt, dus kunnen ze hun slag slaan. Een grote fout die bij deze denkwijze gemaakt wordt, is dat men hier niet te maken heeft met staatsmacht maar het hindoeďsme. De Sanatan Dharm waar men de coup wil plegen is een eeuwenoude geloofsovertuiging die haar oorsprong vindt in de Veda’s. Zoals bij elke couppoging hand en spandiensten noodzakelijk zijn van vertrouwelingen van het zittend regiem of bestuur, is bij deze couppoging gebruik gemaakt van dezelfde tactiek. Aatje heeft geďnfiltreerd binnen de Sanatan Dharm, door een groot aantal pandits op zijn kabinet te benoemen als beleidsmedewerkers. Deze pandits hebben een vaste maandelijkse honorarium van de Staat Suriname; als predikant krijgen ze nog van de mensen die hun vragen voor een dienst bij hun ook veel contant geld en levensmiddelen, terwijl de meeste ergens op een departement werkzaam zijn als ambtenaar. Als er naar de geschiktheid van deze beleidsmedewerkers wordt gekeken, dan vraag je in gemoede af of zij kennis hebben van het regeerbeleid. Als de huidige regering niet in staat is om een goed en duidelijk beleid uit te stippelen, wat verwacht je dan van de pandits. Wat is hun ontwikkelingsniveau. Mij is een ding duidelijk geworden dat zoals bekend de ‘begerige en gierige pandits’, ondanks dat ze 3 tot 4 inkomens hebben, nu de huidige voorzitter laten vallen voor iemand die hun veel meer kan bieden. De huidige voorzitter heeft ervoor gezorgd dat de Sanatan Dharm de grootste godsdienst is in Suriname en heel veel scholen, weeshuizen en tempels draaiende kan houden, ondanks de precaire situatie. Wat mij erg verbaasd heeft, is dat deze zelfde pandits prediken dat men afstand moet doen van het materialisme en zich moet hechten aan het spirituele. Nu zij het goede voorbeeld moeten geven, kiezen ze zelf voor geld en rijkdom. Het kan Aatje niet schelen vanwaar het geld vandaan wordt gehaald, terwijl het volk pinaart en met moeite het hoofd boven water kan houden. Er zijn enkele van deze pandits die voorheen opgepakt zijn voor delicten en van sommigen wordt ook heel omzichtig beweerd dat zij van de verkeerde beweging zijn, zoals dat in de volksmond aangeduid wordt. Met hun sexuele geaardheid zou een ieder zeggen dat het clubje compleet is. Het is heel jammer, maar het lijkt er heel veel op dat dit alles geaccepteerd wordt door de aanhang van Sanatan Dharm. Voor zover mij bekend komt zulks niet voor in hindoe geschriften. Waakzaamheid is geboden. Aan alle Sanatani’s wil ik meegeven dat de huidige voorzitter van de Sanatan Dharm naar eer en geweten zijn taak heeft volbracht. Doch, het wordt zo zoetjes aan hoog tijd dat er wordt uitgekeken naar een vervanger. Die persoon moet capabel zijn en hij moet bovendien goed leiding kunnen geven. Alle leden moeten zich onder zijn hoede gelijk en gelijkwaardig voelen. Alle leden moeten met vereende krachten hun schouders onder het zware werk zetten zodat de vereniging kan bloeien en kan uitgroeien tot een voorbeeld voor alle anderen. De Sanatan Dharm moet in alle rust gevrijwaard worden van negatieve invloeden.

J. BISESWAR

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS 19-12-2017

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics