Nickerie.Net, vrijdag 29 december 2017


Jitendra Kalloe: “2018 staat in teken van allerergste”

27-12- 2017
Het VHP-assembleelid Jitendra Kalloe is van mening dat het jaar 2018 totaal geen positieve veranderingen met zich zal meebrengen voor de economische gesteldheid van het land, sterker nog meent hij dat 2018 in het teken zal staan van het allerergste. In gesprek met Dagblad Suriname somt hij tal van zaken op om dit te staven. “Suriname zou tot de voedselschuur van het Caribisch gebied gemaakt worden, maar dit is nooit gebeurd. Er zou een agrarisch fonds opgezet worden, waarvan een deel van de inkomsten uit de Petrocaribe deal bestemd zou zijn voor de padieproducenten, welke nooit is gerealiseerd. De cassaveaanplant en -fabriek waarmee er in 2014 gestart was, met onder andere tal van investeringen door burgers, is door mismanagement doodgebloed. Het produceren van kwalitatief zaaizaad en uitbreiding daarvan zijn ook mislukt. Een agrarische school op middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger beroepsonderwijs (hbo)-niveau in Nickerie zijn ook nooit gekomen”, beklemtoont Kalloe. Deze zaken waren luidkeels beloofd door de huidige autoriteiten, echter is het tegendeel daarvan gerealiseerd, namelijk diverse vormen van inflatie en devaluatie. Dit maakt dat de volksvertegenwoordiger totaal geen rooskleurig nieuwjaar voorspelt.

Naar zeggen van Kalloe behoort rijstbouw tot de grootste tak van de agrarische sector in Suriname, die de voedselzekerheid en voedselveiligheid garant stelt voor de samenleving. Hierdoor levert rijstbouw in principe een grote bijdrage aan het Bruto Binnenlands Product (BBP). “Maar toch zien we dat het rijstboerenbestand, dat tot het jaar 2010 ongeveer 2500 bedroeg, anno 2017 gereduceerd is naar minder dan 1350 rijstboeren. De kurk waarop de economie van Nickerie draait, ligt dus op de bodem.” Daarom beveelt de parlementariër de machthebbers aan om alsnog de transformatie teweeg te brengen om Suriname om te toveren tot een belangrijke voedselproducent, die niet alleen binnen het Caribisch gebied opereert, maar ook in Europa. “Wij moeten nu alle inspanningen plegen om over te gaan tot het productschap; alle actoren moeten samenwerken aan professionalisering, regelgeving, veiligheid, ordening en zeker ook een rechtvaardige verdeling van de inkomsten.” Daarbij is het noodzakelijk dat de regering onderhandelt met de diverse stakeholders.

Kalloe merkt op dat bij het samenstellen van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) de betreffende actoren niet geconsulteerd worden. Hij ziet graag dat deze attitude vaarwel gezegd wordt door de autoriteiten om een zekere mate van verlichting te realiseren in 2018. “De achteruitgang is nu meer dan ooit voelbaar. Ik voel mee met de mensen. Iedereen wil dat het beter gaat in Suriname, maar wij moeten ook evalueren om in het vervolg de juiste keus te maken voor een goed bestuur in dit land”, voegt het assembleelid aan toe.

KSR

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / DBS 29-12-2017

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics