Nickerie.Net, zondag 31 december 2017


ĎRegering heeft wederom gefaald in 2017í

De West December 30, 2017
 

De regering heeft volgens parlementariŽr Jitendra Kalloe (VHP), net als in 2016, wederom gefaald om haar beloftes die zij in 2015 aan het volk gedaan heeft, te realiseren. Als volksvertegenwoordiger wil hij dat iedere burger in ons land de kans krijgt om zichzelf te kunnen ontplooien. In plaats daarvan, zijn vandaag de dag mensen dieper in de put beland en kunnen ze het hoofd moeilijk boven water houden. Kalloe zegt dat het volk niet gegarandeerd is van goede gezondheidszorg, veiligheid in onderwijs in ons land. Deze zaken vormen volgens hem de basis om een land verder tot ontwikkeling te brengen. Hij noemt als voorbeeld de ziekenhuizen die een tekort hebben aan medische verbruiksartikelen, de stakingen binnen het onderwijs, de vele roofovervallen en de schaarse middelen die het Korps Politie Suriname (KPS) heeft.

Kalloe benadrukt dat in het jaar 2015 en 2016, een verkwistend beleid is gevoerd en dat zich in 2017 heeft voortgezet met nog ongeveer 85 leningen die zijn afgesloten. Hij voert aan dat niemand anders dan wij al deze lenigen zullen terugbetalen. De effecten van deze leningen zullen volgens hem in 2018 voelbaar zijn, aangezien er vanaf komend jaar afgelost moet worden. Ook de kostenverhogende maatregelen die de regering van plan is door te voeren, zullen zijn tol eisen van de bevolking. Kalloe benadrukt, dat het volk in 2018 kritischer zal moeten zijn naar de regering toe. Volgens hem kan het zover komen, dat mensen de situatie in ons land echt niet meer zien zitten en de straat op zullen gaan. Wat ons land nodig heeft, is goed bestuur en een regering die daadwerkelijk de toekomst van de komende generaties kan garanderen. Kalloe hoopt dat het volk zijn stem zal laten horen en tegelijkertijd ook lering trekt uit de huidige situatie.

Kalloe benadrukt dat zaken op een hele slimme manier worden gespeeld door de regering. Zo zegt hij dat het parlement pas 30 minuten voordat de vergadering start, een document krijgt van de minister van FinanciŽn, Gillmore Hoefdraad. Dit werkt volgens hem in het voordeel van de regering, omdat het parlement dan niet voldoende tijd heeft en krijgt om hierover te debatteren. Kalloe is van mening dat er geen transparantie is bij het ministerie van FinanciŽn, noch bij het Kabinet van de President. Hij zegt dat Suriname van het zeventiende rijkste land, gedegradeerd is naar de 164ste plaats, dit is volgens hem te danken aan de huidige regering. Kalloe geeft aan dat de importen zijn teruggedrongen door de regering, maar dat zij niets doet om de export te vergroten. Hij vraagt zich af hoe de regering een land wil draaien als er geen productie is.

door Johannes Damodar Patak

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / De West 31-12-2017

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2017. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics