Nieuws
Stichting Projekta rond training af in Nickerie

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE — De Stichting Projekta heeft de tweede capaciteitsopbouwtraining voor basisorganisaties in het district Nickerie afgerond. De training die van 7 oktober tot en met 12 december duurde, werd verzorgd door lokale trainers en begeleiders in teamverband onder begeleiding van stichting Projekta.

Volgens Jennifer Power, projectcoördinator is de training capaciteitsopbouw een onderdeel van het vierjarig programma Capaciteitsopbouw Nickerie, dat door Cordaid wordt gefinancierd. Het programma Capaciteitsopbouw Nickerie werd gestart in het jaar 2001.Dit programma heeft als hoofddoel basisorganisaties te versterken, waardoor zij een grotere rol kunnen vervullen in het proces van duurzame ontwikkeling in Nickerie. De coördinator deelde tevens mee dat sedert 2001 de onderdelen Capaciteitsopbouw 1, de training voor lokale trainers en een mediatraining voor personen en basisorganisaties reeds zijn afgerond. Hieraan hebben 26 cursisten deelgenomen, van wie 17 na een zware trainingsperiode van zes weken de eindstreep hebben behaald. De vertegenwoordigers van deze basisorganisaties hebben allemaal hun certificaat in ontvangst genomen in het YWCA-gebouw aan de Waterloostraat.

Parlementariër Carmelita Ferreira is bijzonder positief gestemd over deze ontwikkelingen in het district Nickerie. Zij merkte op dat deze aanwinst, waarbij moderne technieken en methodieken zijn aangereikt, het district Nickerie zeker meer in beweging zal brengen en zodoende meer ontwikkeling teweeg zal brengen in diverse leefgemeenschappen.

De oudste deelnemer aan de training was de 58-jarige Corry Doorson-Griffith en de 17-jarige student Reza Ibrahim was de jongste uit de groep. In januari 2004 wordt een aanvang gemaakt met het traject van procesbegeleiding waarbij de betrokken organisaties een jaar zullen worden begeleid bij de institutionele versterking van hun organisaties en de formulering en uitvoering van ontwikkelingsgerichte projecten.

Ruth Snip een van de cursisten zegt in reactie de training heel leerrijk en goed te hebben ervaren. Ze denkt dat in de toekomst te participeren in alle activiteiten van de Stichting Projekta.

Op de foto: Uit handen van Asha Ganga, een van de trainers van de training Capaciteitsopbouw Nickerie mocht Ruth Snip haar certificaat in ontvangst nemen in het YMCA-gebouw in het district Nickerie. De cursus is door de Stichting Projekta georganiseerd en gefinancierd door Cordaid.-.

 

Bron: de Ware Tijd  - 17-12-2003

 

Copyright © 2003. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics