Nieuws uit Nickerie
DC Ramadhin installeert bestuursambtenaren

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE — Districtcommissaris Hardeo Ramadhin heeft op het commissariaat van Nieuw Nickerie vier medewerkers beëdigd. Mevr. Joyce Tathoe-Toelsie en Soebhkerem Parmessar zijn tot Adjunct Districtssecretaris (ADS) bevorderd, Mej.Rita Edwards tot Bestuursopzichter (BO) en de heer Radjinderkoemar Ramadhin tot

Onderopzichter. Mevr.Joyce Tathoe-Toelsie is ingedeeld op het commissariaat en Radjinderkoemar Ramadhin op het BO kantoor te Paradise, terwijl Soebhkerem Parmessar en Mejr. Rita Edwards de BO post in de Corantijn polder gaan versterken.

In een heel motiverende toespraak wees burgervader Ramadhin de geinstalleerde ambtenaren op hun verantwoordelijkheden binnen de gemeenschap en vestigde hun aandacht op zaken waar ze allemaal rekening mee moeten houden bij de uitoefening van de hen toebedeelde taken.

Kantoorhoofd mevrouw Carla Lie A Ling, die zich ook tot de nieuwe functionarissen richtte, benadrukte dat zij in dienst staan van de gemeenschap en niet de attitude moeten hebben van ‘Koning achter een bureau’. Ze liet in haar toespraak doorschemeren dat het uitoefenen van deze functies in feite een plicht is die naar eer en geweten dient te worden vervuld.-.

Foto:

De pas beedigde medewerkers met in het midden DC Hardeo Ramadhin.

V.l.n.r.:Joyce Tathoe-Tulsie en Parmessar Soebhkerem, beide Adjunct districtssecretaris) DC Hardeo Ramadhin, Rita Edwards

Bron: de Ware Tijd  - 18-12-2003

 

Copyright © 2003. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics