Nieuws
FAL constateert dieptepunt in rijstsector

Federatie voorspelt stijging rijstprijzen

door Eric Mahabier

PARAMARIBO ó De Federatie van AgrariŽrs en Landarbeiders (FAL) voorspelt dat bij de volgende padieoogst, die in maart volgend jaar moet aanvangen, de prijzen van rijst omhoog zullen gaan vanwege een mogelijke schaarste die er zal optreden in de lokale voorziening. FAL-secretaris Dayanand Dwarka zegt tegenover dWT, dat als de regering met een "stukje beleid" inspeelt naar de sector toe, een enorme stijging van de prijzen voorkomen kan worden.

Dwarka doet deze uitspraak op basis van de verwachtingen van de huidige inzaai. Nu hebben de boeren slechts 8.000 hectare kunnen inzaaien. Op basis van de arealen die inzaaiklaar gemaakt zijn, verwacht hij dat er nog ruim 2.000 hectare ingezaaid zullen worden. Maar omdat de officiŽle inzaaiperiode reeds achter de rug is, acht Dwarka de kans groot dat de kwaliteit van die padie zeer slecht zal zijn.

Overigens is de kans ook groot dat de oogst van de 2.000 hectare padie in de grote regentijd zal vallen. Van de verwachte 10.000 hectare, die ingezaaid zal worden, moet 2.000 hectare gereserveerd worden voor zaaizaad voor de volgende inzaai. De overgebleven 8.000 hectare moet aangewend worden voor de lokale behoefte en de internationale verplichtingen die de rijstexporteurs hebben tegenover hun leveranciers.

De FAL-secretaris verklaart dat voor de lokale consumptie alleen 10.000 hectare nodig is. "Er moet voor gewaakt worden dat we dusdanige schaarste krijgen op de lokale markt, dat tot import van rijst overgegaan moet worden, omdat de productie nauwelijks toereikend is voor de lokale markt. Rijstexporteurs hebben ook geen noemenswaardige voorraden in hun schuren liggen, omdat de export goed op gang is gekomen en daarnaast heeft de regering twee markten, namelijk Jamaica en BraziliŽ, gezocht. Als er geen beleid op los wordt gelaten, wordt het straks een groot probleem."

Dwarka vindt deze ontwikkeling triest en zorgwekkend. Hij geeft aan dat er helemaal geen sprake is van een opleving van de rijstsector zoals door de beleidsmakers aangegeven wordt. Reeds geruime tijd is er een roep om de sector te subsidiŽren, maar, zegt de FAL-secretaris, de regering is Oost-Indisch doof.

Hij gaat ook in op de oorzaken die geleid hebben tot deze lage inzaai. Naast de problemen van een te hoge rente, geen subsidie, schaarste aan ureum en geen implementatie van de toegezegde belofte op de afschaffing van verbruiksbelasting voor diesel voor de rijstsector, zegt Dwarka dat de banken slechts 5 procent van de productie van de boeren hebben gefinancierd. De rest is door de opkopers en verwerkers gedaan. Dit heeft als gevolg dat de boeren wederom in een afhankelijkheidspositie zijn komen te verkeren ten opzichte van de opkopers en verwerkers. Dwarka: "De regering heeft lijdelijk toegezien hoe de boeren in deze positie zijn gekomen." Dat de Wakay-pompen nu draaien, heeft geen invloed op de inzaai, omdat de officiŽle inzaaiperiode reeds achter de rug is. "De pompen moesten langer dan een maand geleden reeds in werking zijn gesteld."

Bron: de Ware Tijd,  29-12-2003

 

Copyright © 2003. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics