Nieuws
Onderscheiding voor Nickeriaanse burgers

NIEUW NICKERIE Abdoel Hamied Madhar,Giro Pono en Emiel Sedoc zijn maandag door districtscommissaris Hardeo Ramadhin op het districstscommissariaat onderscheiden in de eremedaille in goud verbonden aan de ere-orde van de palm. De onderscheiding vond plaats in het kader van 28 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. De decoratie moest in Paramaribo plaatsvinden, maar vanwege omstandigheden konden deze burgers van Nickerie niet afreizen naar de stad. Een andere groep Nickerianen, die naar Paramaribo konden, werden wel zelf door president Ronald Venetiaan gedecoreerd. Dc Ramadhin die namens het staatshoofd de handeling pleegde, riep de Nickeriaanse gemeenschap op het goede voorbeeld van deze heren te volgen. De onderscheiding wordt jaarlijks rond de onafhankelijkheid aan personen toegekend die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Republiek Suriname en de Surinaamse samenleving. De onderscheidingen kunnen beschouwd worden als een bescheiden vorm van waardering voor de getoonde inzet en ontplooide activiteiten en moeten een aanmoediging zijn voor anderen zich ook in te zetten voor de samenleving. De onderscheidingen werden opgespeld door adjunct districtssecretaris Joyce Toelsie.-.

Bron: de Ware Tijd,  24 -12-2003

 

Copyright 2003. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics