Utrecht - Nederland, Tuesday 18 May 2004  

 Suriname wederom op toerismebeurs in Utrecht

Maximaal rendement alleen door eensgezindheid

door Vernon Texel

Maximaal rendement halen uit de zich ontwikkelende toerisme industrie kan alleen als actoren uit de sector één vuist maken bij de promotie van Suriname als vakantiebestemming. Naast de roep om verlaging van de vliegtarieven, is dit één van de belangrijkste zaken om meer toeristen het land binnen te krijgen, verklaart Clyde Cairo, SLM-onderdirecteur Commerciële Zaken. Promotie van Suriname als destinatie zal dit keer dan ook anders worden aangepakt op de vakantiebeurs die van 13 tot en met 18 januari wordt gehouden in de Utrechtse beurshallen in Nederland. "Het is vaak zo dat touroperators als concurrenten te werk gaan, terwijl samenwerking juist meer resultaten kan opleveren", benadrukt Cairo. Hij noemt Suriname een ‘veilige haven’ voor toeristen om te bezoeken gezien de onveilige situaties in met name Azië en het Midden-Oosten waar de ziekte SARS en oorlogen nu de boventoon voeren. Deze situatie moet uitgebuit worden in het voordeel van het land, vindt hij. Onder de nieuwe aanpak voor de promotie van het toeristisch product van Suriname vallen ook presentaties die verzorgd zullen worden door Jörgen Rayman en Cyrano Zalman in het Wereldtheater in Utrecht.

Traditiegetrouw wordt gefocust op toeristen uit Europa in het algemeen, maar meer nog de autochtone Nederlander in het bijzonder. "Die zijn de echte toeristen", meent Cairo. Wel is er een trend te merken dat de nieuwe generatie Surinamers in Nederland Suriname meer als toeristisch land gaan beschouwen en "willen niet echt meer op familiebezoek". Suriname doet al enkele jaren mee aan de toerismebeurs in Utrecht en volgens Cairo heeft dit zich vertaald in het stijgende aantal mensen dat Suriname uitkiest om er vakantie te houden.

Aan de beurs doen mee de SLM, Mets Travel & Tours, Overbrigde River resort, Torarica, Krasnapolsky, een cluster van touroperators te weten: Acces Suriname Travel, Ma Ye Du en Kumalu/ASA-tours. Verder Bodeco, het Tourisme servicecenter en Suriname Safari Tours. Uit deze participanten is een werkgroep opgericht die de deelname aan de beurs voorbereid. Naast de eenduidige promotieactiviteiten wordt simultaan hiermee gewerkt aan een "stukje kwaliteitsverbetering van het aangeboden product. "In dat kader is Suriname bezig met de uitvoering van een toerismeprojecten", zegt Armand Li A Young, directeur van de Stichting Toerisme Suriname (STS).

Niet-Surinamers

De STS-directeur deelt mee dat zoals voorgaande jaren het afgelopen jaar de grootste afzet van toeristen van de Nederlandse markt afkomstig is. "Maar we zien ook dat in deze groep er steeds meer niet-Surinamers voorkomen die belangstelling tonen voor het eco-toerisme en milieuvraagstukken", stelt Li A Young. Suriname komt steeds meer in beeld. Beweerd wordt ook dat steeds meer Nederlandse touroperator ertoe overgaan Suriname in hun reispakket opnemen. Verder is er een toename te merken van het aantal daadwerkelijk uitgevoerde tours via touroperators in Suriname. "Meedoen aan de promotional act is iets dat zeker bijdraagt aan de ontwikkeling van het toerisme van Suriname", verzekert Li A Young. De jarenlange participatie aan de beurs werpt nu zijn vruchten af. "Suriname wordt bekender als bestemming en we willen het aantal toeristen alleen maar doen toenemen", zegt Li A Young. STS heeft samen met het Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme ook een speciale brochure samengesteld die onder bezoekers van de beurs zal worden gedistribueerd. Voor de inrichting van de stand in de Utrechtse beurshallen en het promotiemateriaal is 20.000 euro vrijgemaakt.

Bron: DWT, 06-01-2003

Nickerie.net

 

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics