Nickerie, Tuesday 18 May 2004  

Luchtvaartoverleg Suriname-Nederland gestart

Vernon Texel


PARAMARIBO Het luchtvaartoverleg tussen Suriname en Nederland is gisteren hervat. En van de belangrijkere agendapunten is het veertien jaar oude luchtvaartverdrag tussen beide landen en de relatie KLM en SLM bekeken vanuit respectievelijk de EU en het Caricom/ACS-verband. In dit overleg zullen weliswaar geen spijkers met koppen worden geslagen. Het heeft eerder een evaluerend karakter.

Naast de vaststelling van plusjes en minnetjes en het gladstrijken van plooien in deze relatie, zal mogelijk vandaag een termijn worden vastgesteld waarbinnen definitieve onderhandelingen moeten aanvangen. Besprekingen op dit gebied lagen ruim twee jaren stil. De delegatie onder leiding van Erik Bussink, directeur-generaal Luchtvaart van het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat, arriveerde zondagavond in Suriname. Marlene Harris, directeur van het Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT), staat aan het hoofd van de Surinaamse counterpart. Het overleg duurt waarschijnlijk tot en met woensdag en vindt plaats in de conferentiezaal van Residence Inn. Belangrijkste doel is na te gaan hoe deze samenwerking zal worden voortgezet. Nederland heeft ook wat luchtvaartontwikkelingen betreft verplichtingen binnen de Europese Unie (EU), evenals Suriname die heeft binnen de Caricom en de Associatie van Caribische Staten. De EU hecht onder meer geen goedkeuring aan welke vorm van monopolie dan ook, maar richt zich meer op liberalisatie en eerlijke concurrentie. Beide belangen zullen daarom naast elkaar worden gelegd, wat bepalend kan zijn voor de voortzetting van de luchtvaartrelatie. "Met het herstarten van de gesprekken zal ook de inhoud van het luchtvaartverdrag opnieuw bestudeerd worden", zei TCT-minister Guno Castelen eind vorig jaar aan dWT. Hij meent dat het openbreken van deze overeenkomst niet vanzelfsprekend is, omdat er dan eerst bepaalde procedures gevolgd moeten worden. "Net als dat het geval was bij het tot stand komen ervan". De afgelopen periode is de druk op het luchtvaartbeleid van Nederland en Suriname op de Mid-Atlantische route vergroot. De tarieven op de Mid-Atlantische route en het toelaten van Martinair als chartermaatschappij op de route Amsterdam-Paramaribo komen ook aan de orde. Vooral op de volgens sommigen exorbitant hoge vliegtarieven is veel commentaar geweest. Het overleg dat gisteren gevoerd is, wordt door insiders als constructief en goed beschreven.-.

 

Bron:  de Ware Tijd, 27-01-2004

Nickerie.net

terug naar het nieuwsoverzicht

 

Copyright 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics