Nickerie, Tuesday 18 May 2004  


Uitkomst luchtvaartgesprekken Suriname-Nederland:

Ministerieel overleg luchtvaartrelatie gewenst

Vernon Texel

Aan de tafel TCT-directeur Marlene Harris, voorzitter van de Surinaamse luchtvaartcommissie, en Erik Bussink, haar Nederlandse counterpart, kort na de ondertekening van het eindverslag van het luchtvaartoverleg.-.PARAMARIBO — Topoverleg tussen minister Guno Castelen van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) en de Nederlandse staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Melanie Schultz-Verhagen, over de toekomstige bilaterale luchtvaartrelatie is gewenst. Dit is het belangrijkste resultaat van het luchtvaartoverleg dat op maandag en dinsdag is gevoerd tussen de luchtvaartcommissies van Suriname en Nederland. Wanneer en waar deze ministeriële ontmoeting moet plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

Binnen de Europese Unie heeft Nederland verplichtingen na te komen, zoals het toepassen van liberalisatie en eerlijke concurrentie op onder meer luchtvaartgebied. "Suriname heeft nagenoeg dezelfde verplichtingen binnen de Caricom en de Associatie van Caribische Staten", zegt Ronnie Calor, die als woordvoerder van het overleg is aangewezen. Calor is tevens president-commissaris van de SLM en lid van de Surinaamse luchtvaartcommissie. Toch stelt Suriname zich op het standpunt dat de liberalisatie op de Mid-Atlantische route gefaseerd zal moeten plaatsvinden. Tijdens het ministerieel overleg zal daarom met name over dit punt gesproken moeten worden. Nederland en Suriname zullen dan hun belangen met elkaar moeten vergelijken en vervolgens een standpunt moeten bepalen over een mogelijke voortzetting van de bilaterale luchtvaartrelatie.

Andere punten die besproken moeten worden tussen de twee bewindslieden zijn de joint venture tussen KLM en SLM en de condities – binnen de nationale wetgeving van de twee landen – die verbonden zijn aan het toelaten van chartervluchten op de route Amsterdam-Paramaribo. Zowel Suriname als Nederland staat positief tegenover het toelaten van zulke vluchten, zegt Calor. Zoals bekend zouden tijdens het jongste overleg geen concrete afspraken worden gemaakt en zijn zaken slechts geëvalueerd. De gesprekken werden geleid door TCT-directeur Marlene Harris aan Surinaamse zijde. De Nederlandse delegatie stond onder leiding van Erik Bussink, directeur-generaal Luchtvaart van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Er is een eindverslag getekend dat aan de beide bewindslieden voor bestudering zal worden overhandigd

 

Bron:  de Ware Tijd, 29-01-2004

Nickerie.net

terug naar het nieuwsoverzicht

 

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics