Nickerie, Tuesday 18 May 2004  


Binnenkort 100 procent-controle op vluchten uit Paramaribo

Passagiers mogen niet gedupeerd worden

door Vernon Texel

Justitieminister Gilds aan het woord op een persconferentie over de uitkomst van de ambtelijke besprekingen met Nederland over de aanpak van de drugssmokkel. De bewindsman wordt geflankeerd door de Nederlandse delegatieleider Jan van den Heuvel (l) en J&P-directeur Jack Kross. Achter hen leden van de beide delegaties.-. dWT Foto / Werner SimonsPARAMARIBO — Binnen afzienbare tijd worden vluchten van Paramaribo naar Amsterdam aan de zogenoemde 100 procent-controle onderworpen. Niet alleen passagiers maar ook de bemanning, crew en vracht op deze vluchten zullen aan dit verscherpte regime op de luchthaven Schiphol worden blootgesteld.

De maatregel is bedoeld om de illegale export van met name cocaïne naar Nederland in te dammen en te ontmoedigen. Ook op de Johan Adolf Pengelluchthaven worden de controlemaatregelen aangescherpt. Geschat wordt dat jaarlijks zo’n 10.000 kilo cocaïne alleen al via deze luchtlijn Nederland wordt ingevoerd. "Het beleid moet er echter niet op zijn gericht de passagiers elke keer weer te duperen", benadrukt minister Siegfried Gilds van Justitie & Politie (J&P). Het gaat namelijk om een kleine groep personen die het waagt drugs naar Nederland te smokkelen. Gilds sprak gisteren op een persconferentie waarin de besluiten van de ambtelijke besprekingen – donderdag en vrijdag gevoerd – tussen Justitie Nederland en Suriname met betrekking tot deze zaak zijn gepresenteerd.

De bespreking is een vervolg van een ontmoeting die Gilds met zijn collega Piet-Hein Donner in januari 2001 heeft gehad over de drugssmokkel van Suriname naar Nederland. Beide bewindslieden hadden vorige week nog telefonisch contact hierover met als resultaat het afreizen van een delegatie naar Suriname. "De drugsproblematiek is niet regiogebonden, wat structurele samenwerking tussen landen bij de aanpak ervan noodzakelijk maakt", onderstreept de justitieminister.

De overlegsbesluiten zullen door beide regeringen worden bestudeerd waarna de verscherpte maatregelen worden ingevoerd. Het is zaak dat beide landen nagaan hoe adequate controle uit te oefenen om de smokkel van drugs te vermijden of te minimaliseren. "We zijn er nog niet in geslaagd een goede basis te leggen voor samenwerking met betrekking tot de drugsbestrijding in het algemeen maar tussen de twee luchthavens in het bijzonder", zegt Gilds. De Nederlandse delegatieleider Jan van den Heuvel, plaatsvervangend directeur-generaal Rechtshandhaving van Justitie Nederland, noemt de drugsproblematiek "weerbarstig en hardnekkig". "Het is een heel moeilijk probleem. Helemaal oplossen zul je het nooit, maar met de maatregelen willen we de smokkelactiviteiten bemoeilijken", zegt hij.

Werkgroepen

De problematiek kan echter beheersbaar worden als landen samenwerken in alle ketens. "Van productie tot consumptie", zegt Van den Heuvel. Drugsbestrijding gaat immers niet alleen om het uitvoeren van scherpe controles, maar ook om de beheersing. Hij noemt de 100 procent-controles die nu op de vluchten uit de Antillen worden gevoerd succesvol, maar voorkomen moet worden dat de smokkel via die route zich verschuift naar de route vanuit Suriname. Nederland heeft een belangrijke bijdrage te leveren in het verlenen van hulp aan Suriname, aangezien het zijn beleid is om maatregelen aan te scherpen.

Volgens J&P-directeur Jack Kross, hoofd van de Surinaamse counterpart, zullen twee werkgroepen worden opgericht. Één zal zich bezig houden met halfjaarlijks overleg waarin (nieuwe) beleidspunten geanalyseerd worden besproken, en dan verslag uitbrengen aan de ministers. De andere werkgroep, belast met de dagelijkse operaties, zal regelmatig informatie moeten verschaffen aan de eerste groep. De groepen zullen onder meer bemand worden door medewerkers van beide ministeries, de douane, Militaire Politie en de Nederlandse Marechaussee. Verder zal een bagagescanner worden aangeschaft en trainingen zullen worden verzorgd aan Surinaamse functionarissen werkzaam op dit gebied. Ook zal samengewerkt worden op forensisch gebied betrekking hebbende op drugsbestrijding en op het gebied van vreemde transacties die voortvloeien uit deze illegale handel en zal de rechtshulprelatie verder verbeterd worden.

 

Bron: de Ware Tijd, 31-01-2004  

Nickerie.net

terug naar het nieuwsoverzicht

 

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics