Nickerie, Tuesday 18 May 2004  


Proces gereed om luchtvaartverdrag met Nederland open te breken

SLM heeft drie jaren voor positieversterking

Vernon Texel

PARAMARIBO Suriname is gereed om een duidelijk standpunt in te nemen, zodat de al twee jaren durende luchtvaartonderhandelingen kunnen worden afgewikkeld. Het proces voor het openbreken van het luchtvaartverdrag kan worden ingezet, waardoor een nieuwe overeenkomst met Nederland kan worden geratificeerd. Minister Guno Castelen benadrukt dat de SLM hooguit drie jaren krijgt om haar positie op met name de route Paramaribo-Amsterdam te verstevigen, "omdat de markt niet ten eeuwigen dage beschermd kan worden". Daarom moet de SLM zich binnen deze periode klaarstomen de aankoop van de Boeing 747-300 is de eerste stap in deze richting , omdat deze luchtlijn uiteindelijk zal worden vrijgegeven aan een openmarkt. Haalt de SLM deze deadline niet, dan kan geen verwijt worden gemaakt, "omdat zij de kans daartoe dan wel hebben gekregen".

De bewindsman had gehoopt dat uit het jongste luchtvaartoverleg met Nederland een stevig document zou komen dat aan de Raad van Ministers kon worden voorgelegd. Hij is daarom ontevreden over het niveau waarop dit overleg met Nederland heeft plaatsgehad. Anders dan de Surinaamse luchtvaartcommissie had de Nederlandse namelijk geen mandaat om concrete onderhandelingen te voeren. "Wij hadden ons voorbereid op een finale wedstrijd waarin definitieve besluiten zouden moeten vallen", zegt Castelen over de toekomstige luchtvaartrelatie met Nederland. Een periode van drie jaren wordt genoemd, aangezien Suriname zich op het standpunt stelt dat de liberalisatie gefaseerd moet plaatsvinden. Nu moeten er eerst onderhandelingen volgen tussen Castelen en de Nederlandse staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Melanie Schultz-Verhagen. Tussen Nederland en Suriname bestaat er sinds 1990 een bilaterale luchtvaartovereenkomst.

Castelen is een andere mening toegedaan over de uitkomst van het overleg en vindt dat besprekingen op ambtelijk niveau met instructies moeten plaatsvinden en de bewindslieden slechts conclusies moeten verbinden en indien gewenst tekenen voor een nieuwe overeenkomst tussen beide landen.

Ontkent

Inhoudelijk bestaat er geen kritiek op het overleg, maar dat het voor de Nederlandse delegatie slechts ging om een "verkenningsmissie", zit de TCT-minister wel dwars. "Er is wel nuttig werk verzet en we weten hoe beide landen denken". Castelen blijft ontkennen dat het Suriname zou zijn dat een vertragingstactiek hanteert in het opzeggen van het luchtvaartverdrag. Hij is het niet eens met de stelling dat liberalisatie ineens moet worden doorgevoerd. Suriname behoudt zich het recht zaken eerst op orde stellen, omdat er op deze route een enorm economisch, sociaal en maatschappelijk belang speelt. "En als regering behoor je ook hiernaar te kijken", onderstreept de bewindsman. Bovendien klopt het niet dat er geen liberalisatie is op de Mid-Atlantische route. Voor routes vanuit Suriname naar andere bestemmingen in Europa is er wel een open sky. Alleen op de Paramaribo-Amsterdam route is er tot nu toe via het luchtvaartverdrag een ander regime gehanteerd. "We willen wel het vliegverkeer ontwikkelen en dat is afhankelijk van het land waarmee we dealen." De uitkomst van het luchtvaartoverleg van vorige week wordt binnenkort aan de Raad van Ministers gepresenteerd. Castelen bevestigt nog deze week, via de gebruikelijke diplomatieke weg, in contact te zullen treden met zijn Nederlandse collega. Waar en wanneer zij elkaar zullen ontmoeten is nog onbekend. "Het gebeurt in elk geval binnen twee maanden", besluit de TCT-minister.

Bron:  de Ware Tijd, 09-02-2004

Nickerie.net

terug naar het nieuwsoverzicht

 

Copyright 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics