Nickerie, Tuesday 18 May 2004  


Topoverleg Castelen en Schultz van Haegen over luchtvaartrelatie

Monopolie op Mid-Atlantische route nadert einde

door Vernon Texel

PARAMARIBO — Een definitief besluit over de toekomstige luchtvaartrelatie tussen Suriname en Nederland valt eind april. Dan ontmoeten Minister Guno Castelen van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) en staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat uit Nederland elkaar voor topoverleg.

Dit betekent dat de monopolie van de SLM en KLM op de Mid-Atlantische route zijn einde nadert. Suriname heeft, evenals Nederland, namelijk aangegeven af te willen van deze situatie. Wel wordt van Surinaamse zijde gepleit de overschakeling naar een openmarkt binnen drie jaren geleidelijk te doen plaatsvinden. Waar de bewindslieden elkaar spreken is nog niet bekend. Vast staat wel dat er ambtelijk overleg plaatsvindt tussen Suriname en Nederland in de eerste week van april. Tegen die tijd wordt de luchtvaartadviescommissie uit Nederland – dit keer gemandateerd – verwacht. Met de Surinaamse counterpart wordt dan definitief onderhandeld over het charter- en tarievenrégime op de Mid-Atlantische route. Bij het laatste zal worden bestudeerd of de prijscontrole door beide overheden al dan niet moet worden losgelaten of dat in de toekomst tariefsvaststelling plaatsvindt door prijsmechanisme. Dit houdt in dat een belangrijke wijziging in het luchtvaartverdrag zal plaatsvinden. Hierin is namelijk opgenomen dat de overheden voorgestelde tarieven moeten goedkeuren. Deze tekst zal worden geschrapt. Verder staat op de agenda de discussie over het al dan niet gefaseerd doorvoeren van liberalisatie op de route Amsterdam-Paramaribo. Het laatste gespreksonderwerp gaat over EU/CARICOM-clausules met betrekking tot de luchtvaartrelatie tussen Suriname en Nederland. Beide organisaties staan namelijk voor vrije concurrentie.

Consensusdocument

De bedoeling is dat tijdens dit ambtelijk overleg een consensusdocument wordt geproduceerd dat rond eind april tussen de Castelen en Schultz van Haegen zal worden ondertekend. Tijdens de komende besprekingen tussen de luchtvaartadviescommissies van Nederland en Suriname zullen dit keer harde afspraken worden gemaakt. De delegatie uit Nederland zal worden geleid door Gabriëlla Bekman van Verkeer en Waterstaat. Aan het hoofd van de Surinaamse counterpart staat Marlene Harris, waarnemend directeur van TCT. Nederland heeft reeds aangeven in plaats van één luchtvaartmaatschappij, twee per land aan te wijzen om de Mid-Atlantische route te onderhouden onder het luchtvaartverdrag met Suriname. Tot nu toe is dit recht alleen voorbehouden aan de SLM en de KLM. Hierdoor worden marktomstandigheden gecreëerd, waardoor de joint venture onder dwang van de markt zal worden gebracht.

Tijdens de komende gespreksronde zal Schultz van Haegen concrete afspraken maken over liberalisering van de markt. Tijdens het eerste overleg in januari wilde Suriname echter al hernieuwde afspraken maken. De missie toen uit Nederland had echter slechts een verkennend karakter. "Op basis van de bevindingen van het ambtelijke overleg op 26 en 27 januari jongstleden heb ik goede hoop dat Nederland met Suriname afspraken kan maken over een liberalere luchtvaartrelatie, die de mogelijkheid biedt dat meer maatschappijen op de route opereren. Hoewel dat, gezien de beperkte luchtvaartmarkt, geen garantie biedt op lagere tarieven is mijn verwachting dat marktwerking uiteindelijk ook op deze route zal leiden tot een betere dienstverlening", vindt de Nederlandse bewindsvrouw.

Bron:
,  17-03-2004

  terug naar het nieuwsoverzicht

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics