Nickerie, Tuesday 18 May 2004  


Surinames grootste natuurreservaat in ongerepte staat

Conservation International: ‘Wij zijn nooit eerder een gebied tegen gekomen, dat maagdelijker is dan het Centraal Suriname Natuur Reservaat’.

door Carla Tuinfort

PARAMARIBO — Wetenschappers zijn vol lof over de staat van Surinames grootste natuurreservaat. Dr Paul Ouboter, bioloog en wetenschapper van de Anton de Kom universiteit van Suriname (ADEK), geeft aan dat de boven-Coppename, waar zich de toegang naar het Centraal Suriname Natuur Reservaat bevindt, een van de weinige gebieden op aarde is die zo onaangetast is door mensen. Gedurende het verblijf van een maand in het gebied, werd zelfs niet één mens gezien.

Dr Paul Ouboter heeft onlangs een team van wetenschappers geleid naar het gebied om er onderzoek te verrichten naar de aquatische ecosystemen die zich voordoen in het Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR) aan de bovenloop van de Coppenamerivier. Het AquaRAP-team is samengesteld door het Rapid Assessment Programma (RAP) van Conservation International (CI) en bestaat uit wetenschappers uit Suriname (3), de Verenigde Staten (4), Venezuela (1) en studenten uit Suriname (1) en de Verenigde Staten (1). (zie sidebar). "In onze vele jaren gezamenlijke ervaring in de neotropen, zijn wij nooit eerder een gebied tegen gekomen, dat maagdelijker was dan het CSNR", melden de wetenschappers in een persbericht uitgebracht door CI. De neotropen is een bio-geografische term om de tropen van de Nieuwe Wereld, vanaf zuidelijk Mexico tot en met noordelijk Argentinië en Chili met kenmerkende tropische flora en fauna, aan te geven.

De bevindingen van de wetenschappers zijn opgenomen in een voorlopig rapport, dat donderdag is gepresenteerd. Een van de belangrijkste bevindingen is dat het CSNR, Surinames grootste natuurreservaat met meer dan 1,6 miljoen hectare primair tropisch regenwoud, zich nog in ongerepte staat bevindt. Ongerept wil zeggen maagdelijk, nog niet door menselijke invloed aangetast. Zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van de biologische diversiteit die in het onderzochte gebied voorkomen, geven dit aan.

Een wetenschappelijk team onder leiding van dr Barry Chernoff van de Weslayan University uit de Verenigde Staten en de expeditieleider dr Paul Ouboter van de Nationale Zoölogische Collectie van de Adek universiteit in Suriname, heeft onder auspiciën van Conservation International CI dit onderzoek gedaan .

Het team bestond uit elf wetenschappers en het onderzoek duurde vier weken volgens het Rapid Assesment Programme (RAP) van CI. Het onderzoek werd verricht onder de naam ‘AquaRAP’. Deze naam is een afkorting van Aquatic Rapid Assessment Programme, dat is ontworpen door wetenschappers van CI, en dient voor het snel verzamelen, analyseren en verspreiden van wetenschappelijke gegevens over zoetwaterecosystemen die kunnen worden gebruikt voor het plannen en monitoren van natuurbescherming.

De AquaRAP-wetenschappers zullen dan aanbevelingen doen over het prioriteitsniveau voor conservering, gebaseerd op het risico dat het betrokken gebied en zijn biodiversiteit op nationaal en internationaal niveau verdwijnen.

De veldexpedities van een AquaRAP duren gewoonlijk slechts drie tot vier weken, terwijl de data-analyse en het klaarmaken van de finale rapporten ongeveer zes tot acht maanden na de expeditie in beslag nemen.

Expeditieleider dr Paul Ouboter merkte op dat de boven-Coppename, waar zich de toegang naar het CSNR bevindt, een van de weinige gebieden op aarde is die zo onaangetast is door mensen. In een persbericht van CI Suriname staat dat dit AquaRAPteam, samengesteld door CI, al meerdere van dit soort expedities heeft uitgevoerd.

Het onderzoeksgebied van het boven Coppename stroomgebied en de Adanpadakreek heeft grote bomen en complexe stukken bos, predators, en dieren zoals apen en vogels die niet schuw zijn voor mensen. Het water van de Boven-Coppename is van prima kwaliteit. 23 leden van de onderzoeksexpeditie konden een maand lang rechtstreeks water betrekken uit de rivier, zonder dat er iemand ziek van is geworden.

In de conclusies van het voorlopige rapport van de wetenschappers wordt aanbevolen om het CSNR nog te vergroten tot het totale stroomgebied van de Coppenamerivier inclusief het stroomgebied van de Adampadakreek in het Bakhuysgebergte. Ook de middenloop en benedenloop van de Coppenamerivier zouden bij de uitbreiding van het CSNR moeten worden betrokken. Omdat zo alle ecosystemen van de Coppenamerivier worden beschermd, vanaf de Mangrove in het estuariene gebied aan de kust tot de bergwouden in het Wilhelmina-gebergte in het binnenland.

In het AquaRAP-studiegebied van de boven-Coppename, 300 km verwijderd van de kust, komen garnalen- en vissoorten voor, wier larven en eieren uit zijn gekomen in het estuariene gebied bij de monding van de Coppenamerivier. De traditionele jacht, visvangst en houtkapaktiviteiten van lokale bewoners moeten beperkt blijven tot aktiviteiten voor eigen consumptie. Sport- en commerciële visserij en jacht boven het gebied van de Raleighvallen moeten worden verboden, evenals de ongecontroleerde massa ecotoerisme. Want het ongerepte bos is zeer kwetsbaar en kan makkelijk uit zijn evenwicht worden gehaald. Daarom zal ecotoerisme in dit gebied alleen onder strenge regulering en monitoring kunnen plaatsvinden. Er wordt aanbevolen geen toeristen toe te laten boven de Dri Futu Sula. Op de hoger gelegen gebieden, zoals bij de Rudi Kappel Airstrip, kan een beperkt toerisme worden toegestaan. Aan de andere kant wordt het ecotoerisme wel gezien als een uitstekend middel om de publieke bekendheid en waardering voor het CSNR te vergroten. Daartoe moeten er veel meer boswachters worden aangesteld om het beschermde natuurgebied te bewaken.

De wetenschappers constateren dat het CSNR een kans van wereldniveau biedt voor educatie op het gebied van neotropische ecologie, milieuwetenschappen en natuurbeschermingsbiologie

De wetenschappelijk informatie die is verzameld, zal worden aangeboden aan de overheid, de Adek-universiteit en milieuorganisaties, die de kritische gegevens zullen kunnen gebruiken om natuurbeschermingsbeleid te formuleren en uit te voeren.

Bron:
, 22-03-2004

  terug naar het nieuwsoverzicht

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics