Nickerie, Tuesday 18 May 2004  


Uitspraken KLM-vertegenwoordiger verbazen SLM

door Vernon Texel

PARAMARIBO — De SLM is hooglijk verbaasd over uitspraken van de KLM-vertegenwoordiger in Suriname, Coen Asjes, dat politieke druk – tot verlaging van de vliegtarieven met hoge percentages – kan leiden tot opzegging van de joint venture tussen beide maatschappijen.

"Op dit moment is de samenwerking uitstekend en wekken de uitspraken de nodige bevreemding", reageert SLM-directeur Robbi Lachmisingh. Hij zal de KLM dan ook om opheldering vragen. Lachmisingh voegt er wel aan toe dat de KLM eerder aangaf bij het liberaliseren van de Mid-Atlantische route snelle en efficiënte beslissingen te willen nemen, omdat de markt dan aan vrije concurrentie onderhevig is. Gezegd is toen dat de samenwerking tussen SLM en KLM herzien zou moeten worden, aangezien de joint venture hierin vertragend kan werken. Ook de SLM heeft aangedrongen op een antecedentenonderzoek, voordat er derden op de route Amsterdam-Paramaribo worden toegelaten. "Maar dit is nimmer bedoeld als pressiemiddel op de regeringen van Suriname en Nederland", verduidelijkt de SLM-topper. Hij weet daarom niet op welk gezag Asjes heeft gesproken. "Ik distantieer me dan ook volledig van die uitlatingen", benadrukt Lachmisingh.

Asjes spreekt in een reactie hierop van het verkeerd citeren van zijn woorden. "De joint venture tussen SLM en KLM vindt haar basis in de luchtvaartovereenkomst die op dit ogenblik bestaat tussen Suriname en Nederland. Deze joint venture is ook mede onder druk van beide overheden tot stand gekomen", zegt Asjes. Hierdoor wordt namelijk een luchtverbinding tussen Suriname en Nederland gegarandeerd, die voldoet aan de door de overheden gestelde uitgangspunten van continuďteit, regelmaat, duurzaamheid, betrouwbaarheid en verbindingen het hele jaar door. Deze joint venture brengt ook met zich mee dat de KLM beperkt wordt in haar eigen bewegingsvrijheid en vrijheid van operationele besluitvorming. De beide overheden hebben uiteraard het volste recht om de luchtvaartovereenkomst te wijzigen. "Echter indien deze wijzigingen een negatieve uitwerking zouden kunnen hebben op de noodzakelijke rentabiliteit van de joint venture, dan zal de KLM zich noodgedwongen vrij achten mogelijkerwijs eruit te stappen", verduidelijkt Asjes de situatie. De vermeende uitspraken deed hij in een interview met het Dagblad Suriname.

Langste tijd

De vermeende uitlatingen van Asjes zorgen voor des te meer verwarring aangezien Suriname en Nederland het erover eens zijn dat het monopolie op de Mid-Atlantische route zijn langste tijd heeft gehad. Begin april arriveert een delegatie van de Nederlandse luchtvaartadviescommissie in Suriname die voorbesprekingen zal voeren om te komen tot nieuwe afspraken met betrekking tot de luchtvaartrelatie tussen Suriname en Nederland. Anders dan in januari heeft de missie dit keer volledig mandaat om te onderhandelen. Gespreksonderwerpen zijn dan onder meer het luchtvaartverdrag en het tarieven- en charterregime. Vooral het laten vaststellen van tarieven door een marktmechanisme van vraag en aanbod geniet prioriteit boven het huidige beleid, waarbij de overheden de voorgestelde tarieven moeten goedkeuren. Uit deze onderhandelingen moet een slotdocument komen dat eind april getekend moet worden door minister Guno Castelen van Transport Communicatie en Toerisme en zijn Nederlandse collega Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat. Zij is immers voorstander van het toelaten van nog eens twee luchtvaartmaatschappijen op de route tussen Amsterdam-Paramaribo – naast de KLM en de SLM – om het marktmechanisme op gang te brengen.

Bron:
,  24-03-2004

  terug naar het nieuwsoverzicht

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics