Nickerie, Tuesday 18 May 2004  


Maandag definitieve luchtvaartonderhandelingen Suriname- Nederland

door Vernon Texel

PARAMARIBO ó De delegatie van de Nederlandse luchtvaartadviescommissie arriveert op 4 april in Suriname om besprekingen te voeren met de Surinaamse counterpart over de toekomstige invulling van de luchtvaartovereenkomst uit 1990. Maandag 5 april starten de definitieve besprekingen over de nieuwe luchtvaartrelatie tussen Suriname en Nederland.

De missie die wordt geleid door GabriŽlla Beckman, plaatsvervangend directeur-generaal Luchtvaart van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, zal tot woensdag in Paramaribo vertoeven. Belangrijkste agendapunt is het opheffen van het SLM/KLM-monopolie op de Mid-Atlantische route en het al dan niet invoeren van een marktmechanisme dat van invloed moet zijn op de tarieven op dit traject. Het alleenrecht van deze maatschappijen op de Amsterdam-Paramaribo route heeft zijn langste tijd gehad en past ook niet meer in de huidige structuur van de EU en CARICOM.

Beide economische blokken zijn op praktisch elk gebied voorstaander van eerlijke en vrije concurrentie. In het verlengde hiervan is de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat in de Nederlandse Tweede Kamer, voornemens om op 22 april met staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen een algemeen overleg te voeren over het Luchtvaartverdrag Nederland-Suriname. Dit naar aanleiding van de brief van 1 maart 2004 over dit onderwerp. "Aangezien ik op 29 april aanstaande een bespreking heb met de Surinaamse minister Guno Castelen van Transport, Communicatie en Toerisme, waarin ik resultaat hoop te bereiken in de luchtvaartonderhandelingen, zou ik u in overweging willen geven om het algemeen overleg uit te stellen tot na mijn bespreking met de Surinaamse minister, zodat de resultaten kunnen worden betrokken bij het overleg met de Kamer", schrijft de bewindsvrouw het Nederland parlement.

Geleidelijk

De bedoeling is dat tijdens dit ambtelijkoverleg een consensusdocument wordt geproduceerd dat op 29 april tussen Castelen en Schultz van Haegen zal worden getekend. Tijdens de vier onderhandelingsdagen zullen dan ook harde afspraken worden gemaakt. Nederland heeft al aangegeven in plaats van ťťn luchtvaartmaatschappij, twee per land aan te wijzen om de Mid-Atlantische route te onderhouden onder het luchtvaartverdragverdrag met Suriname. Hierdoor worden marktomstandigheden gecreŽerd waardoor de joint venture onder dwang van de markt zal worden gebracht.

Suriname heeft geen problemen met het opheffen van het monopolie, maar heeft daarvoor wel drie jaar om de overschakeling naar een open markt geleidelijk te doen plaatsvinden. Hoewel garanties niet zijn te geven is de verwachting dat meer marktwerking Ė waardoor commerciŽle partijen meer worden geprikkeld om die producten aan te bieden die door de markt als wenselijk worden beschouwd Ė zal leiden tot een betere dienstverlening op de route. Bovendien draagt het bij aan normalisering van de relaties tussen overheid en bedrijfsleven, zodat er een einde kan komen aan de situatie dat overheden bepalen of en hoe vaak bepaalde diensten mogen worden uitgevoerd en daarmee verantwoordelijk zouden kunnen worden gehouden voor (bedrijfsmatige aspecten van) het opereren op de route. Vanzelfsprekend dienen Nederland en Suriname het samen eens te worden over de stappen die gezet kunnen worden naar een meer liberale luchtvaartrelatie.

Bron:
,  03-04-2004

  terug naar het nieuwsoverzicht

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics