Nickerie, Tuesday 18 May 2004  


Luchtvaartoverleg begint met inventarisatie uitgangspunten

door Vernon Texel

Marlene Harris (met documenten in de hand), hoofd van de Surinaamse luchtvaartadviescommissie, maakt een ontspannen indruk kort voor aanvang van de besprekingen. Zij wordt geflankeerd door de overige leden van deze commissie. De definitieve luchtvaartonderhandelingen tussen Nederland en Suriname zijn gisteren gestart.-. dWT / Foto: Werner Simons.-.PARAMARIBO De eerste onderhandelingsdag, gisteren, van de luchtvaartadviescommissies van Suriname en Nederland had meer een inventarisatiekarakter. "Bij iedere onderhandelingen zijn er nieuwe wijzigingen en uitgangspunten", zegt Ronnie Calor, die tijdens de besprekingen optreedt als woordvoerder.

Hij reageert hiermee op de vraag of het nodig is om na alle voorbereidingen en besprekingen dit traject nog eens af te lopen. Calor, president-commissaris van de SLM, verzekert dat er vandaag meer zicht komt in het overleg. "We gaan de agendapunten nu in de diepte bespreken", om inhoudelijk tot harde afspraken te komen. De besprekingen vinden plaats in hotel Residence Inn. Beide adviescommissies moeten tot een gezamenlijk en gedegen slotdocument komen die op 29 april moet worden ondertekend door minister Guno Castelen van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) en de Nederlandse staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (V&W) Melanie Schultz van Haegen. De besprekingen die nu in Paramaribo gevoerd worden, zijn een vervolg op die van januari toen er een verkenningsmissie op bezoek was. Het niveau waarop toen werd gesproken was vooral voor Suriname niet bevredigend, omdat het zich had voorbereid op nieuwe afspraken met Nederland.

Tussen beide landen bestaat er sedert 1990 een luchtvaartverdrag dat onder meer tot stand kwam om de vervoersstroom tussen Amsterdam en Paramaribo te garanderen. De luchtvaartmaatschappijen SLM en KLM kregen praktisch het alleenrecht om deze operatie in een joint venture uit te voeren. Verandering in de tijdgeest noopt de landen echter dit verdrag te herzien. De economische blokken die wereldwijd worden gevormd richten zich juist op eerlijke en vrije concurrentie tussen onder meer landen. Beide economische blokken de Caricom en Europese Unie waarvan Suriname en Nederland respectievelijk lid van zijn, hanteren eveneens het uitgangspunt van liberalisatie van luchtvaartroutes. Andere belangrijke punten die aan de orde komen in de onderhandelingen zijn het tarieven en charterregime en het al dan niet opheffen van de huidige monopolie van de SLM en KLM op de Mid-Atlantische route.

Afbouwen

Zoals zaken er nu uitzien lijkt het erop dat de monopolie van de luchtvaartmaatschappijen tot het verleden zal gaan behoren. Al heeft Suriname aangegeven dit binnen drie jaren af te bouwen. Deze periode moet ingelast worden om de SLM de gelegenheid te geven haar positie op de markt te verstevigen. De aankoop van de Boeing 747-300, die nu een grondige D-check ondergaat in de KLM-hangar op Schiphol, is onderdeel van deze strategie.

TCT-minister Castelen had eerder aangegeven zich ervan bewust te zijn dat het hanteren van de monopolie niet eeuwig door kan gaan. "Daarom moet de SLM zich binnen deze periode klaarstomen, omdat deze luchtlijn uiteindelijk zal worden vrijgegeven aan een openmarkt. Haalt de SLM deze deadline niet, dan kan de overheid geen verwijt worden gemaakt, aangezien de maatschappij de kans daartoe dan wel heeft gekregen", verklaarde de bewindsman eerder dit jaar in een interview. Hij ontkende ook dat het Suriname zou zijn die een vertragingstactiek hanteert in het opzeggen van het luchtvaartverdrag. De TCT-minister is het overigens niet eens met de stelling dat liberalisatie ineens moet worden doorgevoerd. Suriname behoudt zich het recht zaken eerst op orde stellen, omdat er op deze route een enorm economisch, sociaal en maatschappelijk belang speelt. "En als regering behoor je ook hiernaar te kijken". Bovendien klopt het niet dat er geen liberalisatie is op de Mid-Atlantische route. Voor routes vanuit Suriname naar andere bestemmingen in Europa is er wel een open sky.

Bron:
,  06-04-2004

  terug naar het nieuwsoverzicht

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics